Detail předmětu

Fotogrammetrie a laserové skenování

FAST-DEB064Ak. rok: 2022/2023

Letecké měřické kamery, kamery pro bezpilotní prostředky , kalibrace snímacích systémů.
Letecké skenery, multispektrální, batysférické, fotonové skenery. Pozemní skenery, skenující totální stanice.
Kalibrace skenovacích systémů. Pokročilé metody zpracování fotogrammetrických a laserových dat. Interest operátory, korelační algoritmy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student získá nadstavbové vědomosti k základnímu předmětu fotogrammetrie. Pro praxi bude zejména cenné vědomosti z oblasti stále šířeji používané metody laserového skenování.

Prerekvizity

Velmi dobré znalosti z předmětu "Fotogrammetrie a laserové skenování" z 5. semestru bakalářského studia na FAST VUT v Brně.

Korekvizity

Výhodou pro studium je osobní zájem o předmět v širších souvislostech, např. využití dronů při pořizování informací o terénu, konstrukce a princip různých moderních systémů fortogrammetrie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V přednáškách budou pravidelně zařazovány kromě samotných přednášek a následných cvičení rovněž aktuality z oblasti předmětu, novinky a perspektivy vývoje. Totéž ve cvičeních s důrazem na praktické aplikace.

Způsob a kritéria hodnocení

Ověřování znalostí a dovedností probíhá ve cvičeních. Studenti jsou i v době výuky motivováni k průběžnému studiu. vyučující opakovaně zdůrazňuje podstatné profilové informace. Zkouška se provádí formou testu i písemně. Hodnocení je prováděno dle platných zásad se stanovenou škálou hodnocení.

Osnovy výuky

Letecké měřické kamery, vývojový trendy v konstrukci, vývoj IMU.
Polní kalibrace měřických a neměřických systémů.
Interest operátory, korelační algoritmy.
Generování mračna bodů ze snímků. Filtrační algoritmy pro pro zvýšení kvality mračen bodů.
Letecké skenovací systémy.
Pozemní skenovací systémy.
Aktuální stav vývoje bezpilotních prostředků.
Pokročilé technologie pro zpracování mračen bodů.

Pracovní stáže

V rámci tohoto předmětu se v současné době nepředpokládají pracovní stáže.

Učební cíle

Cílem předmětu je získat komplexní znalosti o technologiích pro získávání prostorových dat pomocí fotogrammetrických metod a metod využívající laserové skenování. Jedná se zejména o fotogrammetrické metody s využitím měřických kamer ale i neměřických kamer v blízké fotogrammetrii a u bezpilotních prostředků. Dále metody využívající laserové skenování(pozemní a letecké), mobilní mapování a speciální technologie jako SLAM.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Doporučené volitelné složky programu

Průzkum možností uplatnění znalostí získaných v rámci výuky i cvičení v aplikacích ve firmách, institucích, školách, výzkumných a vývojových pracovištích.

Základní literatura

Greve,C.(ed.): DIGITAL PHOTOGRAMMETRY, An Addendum to the Manual of Photogr. American Society for Photogrammetry & Remote Sensing, 1996.

(EN)

Doporučená literatura

Greve,C.(ed.): DIGITAL PHOTOGRAMMETRY, An Addendum to the Manual of Photogr. American Society for Photogrammetry & Remote Sensing, 1996. (EN)
Kraus, K.: Photogrammetry II. Dümmler Bonn, 1997. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Letecké měřické kamery, vývojový trendy v konstrukci, vývoj IMU. Polní kalibrace měřických a neměřických systémů. Interest operátory, korelační algoritmy. Generování mračna bodů ze snímků. Filtrační algoritmy pro pro zvýšení kvality mračen bodů. Letecké skenovací systémy. Pozemní skenovací systémy. Aktuální stav vývoje bezpilotních prostředků. Pokročilé technologie pro zpracování mračen bodů.