Detail předmětu

Základy geotechniky

FAST-HF51Ak. rok: 2022/2023

Předmět a obsah oboru geotechnika. Základové půdy a jejich klasifikace. Geotechnické kategorie a mezní stavy základové půdy (únosnost a sedání). Základy pozemních staveb – plošné a hlubinné. Geofyzikální průzkum. Průzkumné práce inženýrské geologie a polní zkoušky mechaniky hornin. Stability svahů a skalních stěn, sesuvy. Typy a specifika podzemních staveb, metody jejich výstavby. Instrumentace a monitoring v geotechnice. Geodetické metody používané v geotechnice.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Student absolvováním předmětu "Základy geotechniky" získá všeobecný přehled o geotechnických disciplínách: mechanice zemin a hornin, inženýrské geologii, zakládání staveb a podzemních stavbách (základní typy, specifika a technologie konstrukcí a prací). Bude seznámen s instrumentací a monitoringem v geotechnice a s geodetickými metodami v ní používanými.

Prerekvizity

Žádné zvláštní. Postačí všeobecné znalosti ze stavebnictví, techniky a přírodních věd.

Osnovy výuky

1. Předmět a obsah geotechniky. Základové půdy a jejich klasifikace. Klasifikace skalních a poloskalních hornin
2. Geotechnické kategorie a mezní stavy základové půdy (únosnost a sedání)
3. Základy staveb (plošné a hlubinné)
4. Technologie provádění základových konstrukcí
5. Průzkumné práce inženýrské geologie
6. Polní zkoušky mechaniky hornin
7. Stability svahů a skalních stěn. Sesuvy
8. Typy a specifika podzemních staveb. Metody výstavby
9. Deformace prostředí při podzemních stavbách
10. Instrumentace a monitoring v geotechnice
11. Geodetické metody používané v geotechnice
12. Exkurze
13. Video a zápočet

Učební cíle

Student zvládne všeobecný přehled o geotechnických disciplínách: mechanice zemin a hornin, inženýrské geologii, zakládání staveb a podzemních stavbách - základní typy, specifika a technologie konstrukcí a prací. Bude seznámen s instrumentací a monitoringem v geotechnice a s geodetickými metodami v ní používanými.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

HULLA, Jozef, ŠIMEK, Jiří, TURČEK, Peter: Mechanika zemín a zakladanie stavieb. Alfa, 1991. ISBN 80-05-00728-0. (SK)
MALGOT, Jozef, KLEPSATEL, František, TRÁVNÍČEK, Ivan: Mechanika hornín a inžinierska geológia. Alfa, 1992. ISBN 80-05-00940-2. (SK)
KLEPSATEL, František, KUSÝ, Pavol, MAŘÍK, Libor: Výstavba tunelů ve skalních horninách. Jaga group, 2003. ISBN 80-88905-43-5. (CS)

Doporučená literatura

ARZ, P., SCHMIDT, H. G., SEITZ, J., SEMPRICH, S.: Grundbau. Ernst & Sohn, Berlin, 1991. (DE)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Předmět a obsah geotechniky. Základové půdy a jejich klasifikace. Klasifikace skalních a poloskalních hornin 2. Geotechnické kategorie a mezní stavy základové půdy (únosnost a sedání) 3. Základy staveb (plošné a hlubinné) 4. Technologie provádění základových konstrukcí 5. Průzkumné práce inženýrské geologie 6. Polní zkoušky mechaniky hornin 7. Stability svahů a skalních stěn. Sesuvy 8. Typy a specifika podzemních staveb. Metody výstavby 9. Deformace prostředí při podzemních stavbách 10. Instrumentace a monitoring v geotechnice 11. Geodetické metody používané v geotechnice 12. Exkurze 13. Video a zápočet

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Klasifikace zemin a skalních hornin 2. Inženýrskogeologický profil 3. Plošný základ 4. Pilotový základ 5. Poklesy nad raženým tunelem 6. Kontrola práce a zápočet