Detail předmětu

Komplexní projekt z IG

FAST-HE12Ak. rok: 2022/2023

Formulace uceleného praktického úkolu z oblasti inženýrské geodézie. Vypracování projektu úkolu v souladu se stávajícími technickými předpisy. Měřické práce a vyhodnocení výsledků měření. Zpracování výsledků měření inženýrského projektu. Vyhotovení dokumentace v souladu s platnými technickými předpisy. Prezentace výsledků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student prakticky procvičí metody inženýrskogeodetických měření na zadaném uceleném projektu. Zpracuje a vyhodnotí výsledky, vyhotoví předepsanou komplexní dokumentaci.

Prerekvizity

Znalost základních metod inženýrskogeodetických měření a jejich vyhodnocení.

Učební cíle

Praktické procvičení metod inženýrskogeodetických měření na zadaném uceleném projektu. Zpracování a vyhodnocení výsledků, vyhotovení předepsané komplexní dokumentace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Plánka, L.: Vzor pro zpracování bakalářských a diplomových prací. elektronický text, 2004.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přípravné práce, měření, výpočetní práce, tvorba částí výstupního elaborátu, technická zpráva.