Detail předmětu

Angličtina pro doktorandy

FEKT-DPX-JA6Ak. rok: 2021/2022

Kurz pro doktorandy od středně pokročilých výše. Je zaměřen na přípravu ke zkoušce, která je podmínkou ukončení doktorského studia, na prohloubení jazykových dovedností pro různé formy akademického psaní - výtah z odborného textu, formulace tezí, abstrakt,odborný článek, apod. Součástí kurzu je i rozvíjení jazykových dovedností pro komunikaci a prezentaci na akademické úrovni.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Schopnost rozlišit různé styly písemného projevu, porozumnění textu, psaní abstraktu, zprávy, článku, reprodukce textu,komunikace a prezentace odborné práce.

Prerekvizity

Zkouška na úrovni středně pokročilý a výše v magisterském studiu nebo zkouška vykonaná v rámci přijímacích zkoušek do postgraduálního studia.

Literatura

Leki, I.: Academic writing, CUP, 2006 (EN)
Studijní materiály UJAZ pro doktorandy (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Výuka je založena na poskytnutých elektronických oporách a autentických materiálech. Od studentů se požaduje vypracování úkolů zadaných učitelem, např. prezentací a písemných úkolů.

Způsob a kritéria hodnocení

Ukončení kurzu: krátká prezentace na technické / akademické téma (10 minut) v průběhu semestru.
Zkouška: písemná (jazykový test - 40 bodů, poslech - 30 bodů, rozbor textu - 30 bodů).
Minimální bodový zisk: 50 % v každé části zkoušky.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1-2 Prezentace
3-4 Akademické a technické psaní
5-6 Jazykové funkce
7-9 Gramatika
10 Slovotvorba
11 Obtížná slovní zásoba
12 Profesní a akademická angličtina
13 Opakování

Cíl

Porozumění textům různého zaměření, psaní abstraktu, odborných zpráv a článků, reprodukce textu, následná prezentace a komunikace.
Pozn.: Kurz je jednosemestrální.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DPA-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DPA-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DPA-EIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DPC-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DPC-IBE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DPC-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DPA-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DPC-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DPA-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DPC-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DPA-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DPC-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DPC-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DPA-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DPA-BTB doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DPC-BTB doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DPA-BTB doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DPC-BTB doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning