Detail předmětu

Kulturní hodnoty krajiny a sídel

FAST-NGB054Ak. rok: 2021/2022

Předmět doplňuje a rozšiřuje znalosti v oblasti kulturního a přírodního dědictví a klade si za cíl probudit ve studentech zájem o historii stavebního vývoje v české krajině. Přibližuje vývoj českých měst, proměny krajiny a krajinných dominant v historických časových etapách od středověku po současné transformace dnešní doby.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Prostorová orientace ve stávajících historických i novodobých strukturách,znalosti pro tvorbu architekta v historicky determinovaném prostředív rozsahu:
- analýza a hodnocení zástavby a veřejných prostor;
- zásady aplikace plošné ochrany historických struktur a prostředí;
- aplikace zásad do ÚAP, ÚP a PD,
- tvorba regulativů a pravidel pro novou tvorbu v historických strukturách.

Prerekvizity

Znalosti z památkové péče, dějin architektury a urbanismu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Systémy hodnot v památkové péči.
2. Specifika české krajiny.
3. Vývoj osídlení na našem území a středověké město.
4. Urbanistické a architektonické dědictví středověkého města.
5. Feudální hrady a tvrze.
6. Renesanční a barokní proměna krajiny.
7. Šlechtické zámky a paláce.
8. Stopy průmyslové revoluce a příčiny vzniku památkové péče.
9. Proměna měst v 19. a 20. století.
10. Architektura zprůmyslněného stavebnictví.
11. Krajina jednotného hospodářství.
12. Suburbanizace krajiny.
13. Exkurze.

Cíl

Cílem výuky předmětu je získat informace umožňující dobrou orientaci v historické i novodobé struktuře města, poskytnout poznatky o prováděných analýzách a hodnocení zástavby z hlediska její historické a umělecké hodnoty, studovat a propojovat pohled architekta - urbanisty s hlavními zásadami pločné ochrany území a památkové péče.
Výsledkem je aplikace zásad ochrany historických struktur a prostředí do nástrojů územního plánování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARA , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    specializace ARP , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Systémy hodnot v památkové péči.
2. Specifika české krajiny.
3. Vývoj osídlení na našem území a středověké město.
4. Urbanistické a architektonické dědictví středověkého města.
5. Feudální hrady a tvrze.
6. Renesanční a barokní proměna krajiny.
7. Šlechtické zámky a paláce.
8. Stopy průmyslové revoluce a příčiny vzniku památkové péče.
9. Proměna měst v 19. a 20. století.
10. Architektura zprůmyslněného stavebnictví.
11. Krajina jednotného hospodářství.
12. Suburbanizace krajiny.
13. Exkurze.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání seminární práce.
2.-11. Konzultace seminární práce.
12. Odevzdání seminární práce.
13. Exkurze.