Detail předmětu

Databázové systémy

FAST-NUB017Ak. rok: 2021/2022

Databázové technologie, terminologie, datové modely, relační koncept, relační algebra a kalkul.
Konceptuální modelování, E-R diagramy, normalizace návrhu. Datová konzistence a integrita.
Neprocedurální jazyk SQL a QBE, příkazy pro tvorbu a údržbu datových struktur, manipulaci s daty a vyhledávání informací.
Základní algoritmy databázových strojů.
Klasifikace databázových systémů, síťové architektury, síťové rozhraní ODBC
Hostitelský jazyk T-SQL, databázový kurzor, uložené procedury, funkce a spouště.
Datová analýza, principy tvorby informačních systémů, úvod do procesní analýzy.
Příklad informačního systému v prostředí třívrstvé technologie a systému typu ISAM.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Znalosti pro návrh a implementaci jednoduché databázové aplikace.

Prerekvizity

Uživatelské znalosti operačního systému, zejména práce se soubory a složkami.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy, systémy řízení báze dat, výchozí principy, klasifikace databázových systémů.
2. Datové modely, množinový pojem relace a její reprezentace v paměti.
3. Relační algebra a kalkul.
4. Konceptuální modelování, normalizace, E-R diagramy a jejich transformace do systému báze dat.
5. Modelování vztahů mezi entitami, primární a cizí klíče, asociativní entity.
6. Datová integrita a konzistence, referenční integrita, způsoby vynucení.
7. Základní interní algoritmy databází, indexování, B-stromy, hashování, úrovně zamykání dat.
8. Jazyk SQL, příkazy podmnožin DDL a DML.
9. Konstrukce komplexního příkazu SELECT.
10. Pohledy, funkce, uložené procedury a triggery, hostitelský jazyk T-SQL. Databázový kurzor. Transakční zpracování a řízení přístupu.
11. Moderní databázové systémy Oracle, MySQL, MS SQL, ISAM systémy, síťové architektury, rozhraní ODBC.
12–13. Datová analýza a implementace informačního systému v třívrstvé architektuře.

Cíl

Seznámení se základními principy databázové technologie v prostředí konkrétního systému řízení báze dat. Návrh a implementace jednoduché databázové aplikace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor