Detail předmětu

Numerické metody 2

FAST-DAB035Ak. rok: 2021/2022

Matematické přístupy k řešení inženýrských úloh, zejména obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic, cílené na numerické výpočty - prohloubení znalostí z předmětu DA01.

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie (MAT)

Prerekvizity

Na úrovni předmětu DA61.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Formulace počáteční úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu, základní vlastnosti, existence a jednoznačnost řešení.
2. Základní munerické metody pro počáteční úlohy a jejich absolutní stabilita.
3. Úvod do variačního počtu, základní poznatky o funkčních prostorech.
4. Klasická a variační formulace eliptické úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice 2. řádu, základní fyzikální významy.
5. Standardní metoda sítí pro eliptické úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice (ODR) 2. řádu a její stabilní modifikace.
6. Aproximace okrajových úloh pro ODR 2. řádu metodou konečných prvků.
7. Klasická a variační formulace eliptické úlohy pro ODR 4. řádu a aproximace jejich řešení metodou konečných prvků.
8. Klasická a variační formulace eliptické úlohy pro parciální diferenciální rovnice 2. řádu.
9. Metoda konečných prvků pro variační eliptické úlohy pro parciální diferenciální rovnice 2. řádu.
10. Metoda konečných objemů
11. Diskretizace nestacionárních úloh pro diferenciální rovnice 2. řádu metodou přímek.
12. Matematické modely proudění. Nelineární úlohy a úlohy s převládající konvekcí, jejich klasická a variační formulace.
13. Numerické metody řešení modelů proudění.

Cíl

Seznámit studenty se základy teorie numerického řešení obyčejných diferenciálních rovnic a systémů těchto rovnic a parciálních diferenciálních rovnic druhého řádu. Naučit je používat numerické metody pro řešení takovýchto rovnic.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DPA-S doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
 • Program DKA-S doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
 • Program DPA-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
 • Program DKA-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
 • Program DPC-M doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
 • Program DKC-M doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
 • Program DKA-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
 • Program DPA-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
 • Program DKC-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
 • Program DPC-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
 • Program DKC-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
 • Program DPC-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
 • Program DPC-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
 • Program DKC-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
 • Program DKA-M doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
 • Program DPA-M doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
 • Program DKC-S doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
 • Program DPC-S doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
 • Program DKA-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
 • Program DPA-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
 • Program DPC-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
 • Program DKC-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
 • Program DPA-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
 • Program DKA-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Formulace počáteční úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu, základní vlastnosti, existence a jednoznačnost řešení.
2. Základní munerické metody pro počáteční úlohy a jejich absolutní stabilita.
3. Úvod do variačního počtu, základní poznatky o funkčních prostorech.
4. Klasická a variační formulace eliptické úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice 2. řádu, základní fyzikální významy.
5. Standardní metoda sítí pro eliptické úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice (ODR) 2. řádu a její stabilní modifikace.
6. Aproximace okrajových úloh pro ODR 2. řádu metodou konečných prvků.
7. Klasická a variační formulace eliptické úlohy pro ODR 4. řádu a aproximace jejich řešení metodou konečných prvků.
8. Klasická a variační formulace eliptické úlohy pro parciální diferenciální rovnice 2. řádu.
9. Metoda konečných prvků pro variační eliptické úlohy pro parciální diferenciální rovnice 2. řádu.
10. Metoda konečných objemů
11. Diskretizace nestacionárních úloh pro diferenciální rovnice 2. řádu metodou přímek.
12. Matematické modely proudění. Nelineární úlohy a úlohy s převládající konvekcí, jejich klasická a variační formulace.
13. Numerické metody řešení modelů proudění.