Detail předmětu

Cizí jazyk pro doktorské studium

FAST-DYA005Ak. rok: 2021/2022

Student písemně anglicky shrne svůj dosavadní výzkum spojený s disertační prací a bude ho prezentovat s pomocí PowerPointu nebo podobného programu. Bude následovat odborná diskuze.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Schopnost číst odbornou literaturu ze svého oboru, napsat a přednést odbornou přednášku.

Schopnost vést odborný dialog.

Prerekvizity

Znalost obecné angličtiny vyšší než je úroveň B1 podle CEFR a zápočet z DY02 Konzultační výuky cizího jazyka.

Osnovy výuky

Student se ke zkoušce přihlásí k vyučujícímu, u kterého absolvoval předmět DY02. Odešle mu shrnutí svého dosavadního výzkumu. Na termínu zkoušky se studenti doktorského studia individuálně domlouvají s vyučujícími. Zkouška je ústní a probíhá formou prezentace a následné diskuze.

Učební cíle

Odborník schopný přednášet a publikovat v angličtině.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DPA-S doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DKA-S doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DPA-E doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DKA-E doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DPC-M doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DKC-M doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DKA-GK doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DPA-GK doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DKC-GK doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DPC-GK doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DPC-K doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DKC-K doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DKC-E doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DPC-E doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DKA-M doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DPA-M doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DKC-S doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DPC-S doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DKA-K doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DPA-K doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DPC-V doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DKC-V doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DPA-V doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DKA-V doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný