Detail předmětu

Rekonstrukce a renovace památek

FAST-NHB053Ak. rok: 2021/2022

Stavební kulturní památky, ale i všechny starší objekty vyžadují specifický přístup při jejich opravách, rekonstrukcích a přestavbách. Proto je nutné se seznámit s jejich historickou technologií výstavby a používanými prostředky vytvářející jejich konstrukci, architekturu i výzdobu. Obsah výuky je zaměřen právě tímto směrem, takže studenti se seznámí s tradičními technologiemi, konstrukcí a řemeslnou prací. Získají vědomosti, které vytvoří rovnocenné partnerství při jednání s pracovníky památkových ústavů.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Základní odborné znalosti provádění i projektování rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Prerekvizity

Základní znalosti konstrukcí vertikálních i horizontálních částí staveb; konstrukcí krovů a střech; vnitřních dokončovacích prací; základů dějin architektury; stavebně technické a stavebně historické průzkumy; stavební chemie a stavební fyzika; zakreslování stavebních konstrukcí a jejich změn.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu; průzkumy a diagnostika historických staveb.
2.–3. Historický vývoj stavitelství a stavební slohy na území ČR.
4. Památková péče: vývoj a současná legislativa ochrany kulturních památek v ČR; způsoby ochrany a prezentace stavebních památek.
5. Přístupy k zachování a zásahům do jednotlivých stavebních prvků a konstrukcí historických objektů a stavebních památek.
6. Historické stavební technologie: omítky historických staveb; sádrové omítky a falešné klenby; štukatérské práce.
7. Historické stavební technologie: malířské techniky v historických dobách; freskové malby; zlacení, patinování, polychromie.
8. Historické stavební technologie: sgrafitová výzdoba; stuccolustro; mozaika; tapety.
9. Klenby: základní rozdělení, technologie provádění, poruchy a opravy kleneb.
10. Závěrečná přednáška; pokyny ke zkoušce.

Cíl

Konstrukce a technologie provádění exteriérové a interiérové výzdoby, povrchové úptavy stěn, dekorační prvky, vývoj fortifikačních staveb, konzervace zřícenin, malbové techniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPA-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program NKC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor