Detail předmětu

Vodní stavby

FAST-NRB022Ak. rok: 2021/2022

V rámci předmětu budou probrány základy hydrologie, hydrauliky (hydrostatiky a hydrodynamiky), vodohospodářské stavby, názvosloví jejich stavebních objektů.
Úpravy toků, jezy, přehrady, využití vodní energie a vodní cesty. Jímání, úprava a doprava vody pro zásobování obyvatelstva a průmyslu, odvádění a likvidaci odpadních vod, balneotechnika.
Odvodnění pozemků a staveb, závlahy a zavlažovací soustavy, malé vodní nádrže, hospodářsko - technické úpravy pozemků, vodohospodářské soustavy a nádrže.
Inovace 2012/13 o výsledky řešení projektu ESF na oboru GEOD a KN. Vytvoření vztahu k ŽP, POV a PPO přírodě blízkých a šetrných, seznámení s G měřením na přehradě Kníničky na řece Svratce. Rozšíření o Program 5 (Zpracování POV a návaznost na specializaci GaKN). Součástí předmětu je exkurze na vybrané vodohospodářské stavby (geodetická měření a TBD na VD Kníničky). Klastrová problematika na př. klastru CREA Hydro & Energy, z.s., nositele zlaté známky.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Výsledky učení předmětu

Výstupem jsou získané znalosti o vodním hospodářství a vodních stavbách, které studentům umožní řešit vybranou problematiku vodohospodářských úloh.
Stávající Program 1 až 4 (VH bilance vybraného území, návrh příčného profilu koryta toku, křížení toku s komunikací, odvodnění stavební jámy + návrh čerpadla).
Inovace 2012/13 o výsledky řešení projektu ESF na oboru GEOD a KN.
Vytvoření vztahu k ŽP, POV a PPO přírodě blízkých a šetrných, seznámení s G měřením na přehradě Kníničky na řece Svratce.
Rozšíření o Program 5 (Zpracování POV a návaznost na specializaci GaKN).

Prerekvizity

Matematika, fyzika. Základní znalosti včetně statistiky. Základní znalosti včetně zákonů, proudění kapalin, tekutin.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do vodního hospodářství.
2. Základy hydrologie, oběh vody v přírodě, odtok.
3. Hydrostatika.
4. Základy hydrodynamiky.
5. Hydraulika koryt, úpravy toků. PPO, ŽP.
6. Potrubní hydraulika, zásobení vodou, úprava vody.
7. Stokování a čištění.
8. Proudění podzemní vody, odvodnění stavební jámy a návrh čerpadla.
9. Jezy a hydraulika jezů.
10. Přehradní stavitelství.
11. Využití vodní energie.
12. Stavby meliorační. POV a šetrnost k ŽP.
13. Exkurze (Přehrada a Elektrárna Kníničky - geodetická měření a TBD)a další navazující akce i nad rámec semestru.
Zkouška - obhajoba svého programu a 2 odborná témata (1.-6.; 7.-12.).

Cíl

Cílem předmětu je představit studentům základní odvětví a problémy vodního hospodářství. Na praktických příkladech si studenti osvojí základní terminologii a procvičí si vybrané nejdůležitější vodohospodářské úlohy.
Inovace 2012/13 o výsledky řešení projektu ESF na oboru GEOD a KN.
Vytvoření vztahu k ŽP, POV a PPO přírodě blízkých a šetrných, seznámení s G měřením na přehradě Kníničky na řece Svratce.
Rozšíření o Program 5 (Zpracování POV a návaznost na specializaci GaKN).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor