Detail předmětu

Dopravní stavby

FAST-NNB017Ak. rok: 2021/2022

Dopravní terminologie, základní pojmy, strategie a rozvoj dopravy v ČR podle EU. Dopravní infrastruktura, vazba na EU.
Rozvoj železniční sítě světa. Vývoj a charakteristika železniční sítě na našem území, organizačně - správní struktura ČD. Základní rozdělení železničních staveb. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi. Geodetické zaměření prostorové polohy koleje, úlohy optimalizace prostorové polohy koleje, vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje. Průjezdní průřezy, osové vzdálenosti kolejí. Výhybkové konstrukce. Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev – základní pojmy. Konstrukce železničního svršku. Městská kolejová doprava.
Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR, městské komunikace a letiště, integrované dopravní systémy. Kategorie silnic a dálnic, místních komunikací, odstavné a parkovací plochy. Trasa silniční komunikace, směrové a sklonové poměry, přetvoření příčného sklonu. Šířkové uspořádání pozemních komunikací. Zemní těleso a odvodnění. Vozovka a její konstrukce. Bezpečnostní zařízení.
Příprava dat pro automatizaci projektování, projektování liniových staveb pomocí výpočetní techniky.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne dopravní terminologii, základním dělení, parametry a návrh dopravních staveb.

Prerekvizity

Elemntární základ geodézie a informačních technologií, znalost CAD systémů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Dopravní terminologie, základní pojmy, strategie a rozvoj dopravy v ČR podle EU.
2. Dopravní infrastruktura, vazba na EU.
3. Rozvoj železniční sítě světa. Vývoj a charakteristika železniční sítě na našem území, organizačně - správní struktura ČD.
4. Základní rozdělení železničních staveb. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi.
5. Geodetické zaměření prostorové polohy koleje, úlohy optimalizace prostorové polohy koleje, vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje.
6. Průjezdní průřezy, osové vzdálenosti kolejí.
7. Výhybkové konstrukce. Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev – základní pojmy.
8. Konstrukce železničního svršku.
9. Městská kolejová doprava.
10. Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR, městské komunikace a letiště, integrované dopravní systémy. Kategorie silnic a dálnic, místních komunikací, odstavné a parkovací plochy.
11. Trasa silniční komunikace, směrové a sklonové poměry, přetvoření příčného sklonu.
12. Šířkové uspořádání pozemních komunikací. Zemní těleso a odvodnění. Vozovka a její konstrukce. Bezpečnostní zařízení.
13. Příprava dat pro automatizaci projektování, projektování liniových staveb pomocí výpočetní techniky.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s dopravní terminologií, základním dělením, parametry a návrhem dopravních staveb a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor