Detail předmětu

Ekologické inženýrství

FAST-NSB021Ak. rok: 2021/2022

Ekologie, základní pojmy a principy, trvale udržitelný rozvoj, globální problémy.
Energie, zemědělství, krajina v souvislosti s udržitelným rozvojem.
Brownfields a udržitelná výstavba.
Čištění odadních vod. Řeky v krajině i v urbanizovaném prostředí a jejich revitalizace.
Veřejná prostranství.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti o ekologii z pohledu stavebního inženýra

Prerekvizity

Základy přírodních věd

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Základní znalosti o ekologii z pohledu stavebního inženýra

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor