Detail předmětu

Geomatika

FAST-NEB039Ak. rok: 2021/2022

Geoinformační technologie. Kvalita informací a jejich vliv na analýzy. Presentace výsledků. Globalizace dat.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne základní teoretické znalosti z oblasti geoinformatiky a digitální kartografie. Seznámí se s polohovými základy geografických informačních systémů a metodami sběru, ukládání a zpracování různých typů geografických dat pro tyto systémy.

Prerekvizity

Základy mapování, kartografie, informatiky, fotogrammetrie a dálkového průzkumu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Definice GIS, vývoj interdisciplinárních vztahů.
2. Databáze – základ GIS.
3. Přehled o databázových systémech.
4. Software pro GIS. Přehled o GIS systémech.
5. Moderní metody sběru dat pro GIS.
6. Typy geografických dat a modely ukládání.
7. Standardy pro GIS. Vyhodnocení kvality dat.
8. Hardware.
9. Mapová algebra.
10. Electronické prostředí, INTERNET/INTRANET. Presentace prací v 3D a 4D.

Cíl

Pochopení vzájemných souvislostí mezi geoinformačními vědami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor