Detail předmětu

Dálkový průzkum Země

FAST-NEA046Ak. rok: 2021/2022

Metoda dálkového pruzkumu (její princip a postavení v systému věd). Elektromagnetické záření a jeho druhy, přírodní a umělé zdroje záření. Radiometrické veličiny a jejich měření. Zářivé vlastnosti krajinných objektu, režim a metody zjišťování. Postavení atmosféry v dálkovém průzkumu (průnik elektromagnetického záření atmosférou, přenosová funkce atmosféry). Metodika sběru pozemních a aerokosmických dat. Obrazová funkce. Analogová a digitální interpretace obrazových dat dálkového průzkumu, klasifikace obrazových dat. Aplikace dálkového průzkumu v geodezii, kartografii, hydrologii, ochraně životního prostředí a jeho vazba na geografické informační systémy. Dálkový průzkum vesmírných objektů. Institucionální zabezpečení dálkového průzkumu. Využití geofyzikálních metod.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne teoretické základy metody dálkového průzkumu objektů zemského povrchu. Seznámí se s aktuálními technickými prostředky sběru obrazových dat a s metodami jejich interpretace pro monitorování krajiny a jejich komponent a pro tvorbu kartografických děl různého určení.

Prerekvizity

Základní znalosti z atmosférické optiky a vesmírné mechaniky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Definice dálkového průzkumu a jeho význam při studiu Země a vesmírných objektů, rozdělení metod dálkového průzkumu Země.
2. Fyzikální základy dálkového průzkumu.
3. Spektrální vlastnosti krajinných objektů.
4. Vliv atmosféry na dálkový průzkum.
5. Základní druhy historických a aktuálních snímacích zařízení.
6. Historické a aktuální nosiče snímacích zařízení.
7. Analogové zpracování obrazových dat dálkového průzkumu.
8. Rektifikace digitálních obrazových dat dálkového průzkumu a úpravy obrazu.
9. Metody klasifikace obrazových dat.
10. Základní oblasti využití dat dálkového průzkumu a geofyzikální metody v dálkovém průzkumu Země.

Cíl

Pochopení fyzikální podstaty metody bezkontaktního zjišťování vlastností objektů zemského povrchu. Obrazový materiál dálkového průzkumu pro řešení úloh tematického a topografického mapování a monitorování vývoje krajiny.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor