Detail předmětu

Geodézie v podzemních prostorách

FAST-NEA033Ak. rok: 2021/2022

Specifika měření v podzemí (terminologie, měřidla, stabilizace bodů, zvláštní podmínky).
Metody měření v podzemí (úhlové, délkové, magnetické, gyroskopické), přesnost.
Metody polohového a výškového připojení, přesnost.
Důlní měřická dokumentace, důlní mapy.
Vlivy poddolování, metody geodetického a geotechnického monitoringu.
Podzemní inženýrské stavby, inženýrské sítě.
Tunely, technologie ražby, vytyčování tunelů, dokumentace podzemních staveb.
Základní legislativní předpisy upravující důlní činnost.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student získá přehledu o problematice měření v podzemí. Sudent si osvojí metodiky a analýzy přesnosti zvláštních úloh geodezie v podzemí.

Prerekvizity

Znalosti geodetických měřických technologií a rozborů přesnosti měření a vytyčení. Znalosti základů inženýrská geodézie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Specifika měření v podzemí (terminologie, měřidla, stabilizace bodů, zvláštní podmínky).
2. Metody měření v podzemí (úhlové, délkové, magnetické, gyroskopické), přesnost.
3. Metody polohového připojení a usměrnění, přesnost.
4. Metody výškového připojení, přesnost.
5. Důlní měřická dokumentace, důlní mapy.
6. Vlivy poddolování. Metody geodetického a geotechnického monitoringu, přesnost.
7. Podzemní inženýrské stavby, inženýrské sítě.
8. Tunely, technologie ražby, technologie vytyčování tunelů, přesnost.
9. Dokumentace podzemních staveb, informační systémy staveb.
10. Základní legislativní předpisy upravující důlní činnost.

Cíl

Získání přehledu o problematice měření v podzemí. Osvojení metodiky a analýzy přesnosti zvláštních úloh geodezie v podzemí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor