Detail předmětu

Kosmická geodézie 2

FAST-NEA035Ak. rok: 2021/2022

Dynamika oběhu družice v gravitačním poli – problém dvou těles.
Rušený a nerušený pohyb družic.
Metody sledování družic a jejich zpracování.
Globální navigační satelitní systémy s důrazem na systém GPS a jejich aplikace.
Další techniky družicové geodézie (SLR, družicová altimetrie, DORIS, družicový průzkum tíhového pole Země).

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají širší znalosti z oblasti kosmické geodézie.

Prerekvizity

Kinematika a dynamika pohybu, Newtonovy pohybové zákony, Newtonův gravitační zákon, zákony lomu a odrazu elektromagnetického vlnění, disperze vlnění, metody modulace vlnění, pole nekonzervativních sil, fyzikální poměry v atmosféře Země.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Problém dvou těles, Keplerovy zákony.
2. Rušený a nerušený pohyb družice.
3. Optické a elektronické observační metody sledování družic.
4. Šíření elektromagnetického signálu v zemské atmosféře
5. GPS – popis systému.
6. GPS – kódová a fázová měření
7. GPS – aplikace v geodézii.
8. Ostatní satelitní navigační sytémy, přijímače, přidružené instituce.
9. Družicová altimetrie, družicový průzkum tíhového pole Země, modely tíhového pole Země,
10. Další techniky družicové geodézie (SLR, DORIS).

Cíl

Seznámení studentů s problematikou kosmické geodézie, hlavně s geodézií satelitní. Studenti se seznámí s dynamikou pohybu družice na oběžné dráze kolem Země, metodami pozemních měření na družice a zpracování těchto měření pro potřeby určování poloh bodů na Zemi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor