Detail předmětu

Kosmická geodézie 1

FAST-NEA032Ak. rok: 2021/2022

Kosmická geodézie, její obsah a význam,
Souřadnicové soustavy v kosmické geodézii,
Zdánlivý pohyb nebeských těles (denní a roční),
Čas a časové systémy, standardní epochy, kalendáře,
Transformace sférických a prostorových souřadnic,
Změny rovníkových souřadnic hvězd a jejich příčiny,
Geodetická astronomie – základní úlohy, přístroje a metody,
Interferometrie s velmi dlouhými základnami.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne sférickou astronomii, používané souřadnicové a časové systémy, převody časů a základní úlohy a metody používané v geodetické astronomii.

Prerekvizity

Základní znalost problematiky geodetických měření a jejich zpracování s důrazem na úhlová měření, znalost rovinné a sférické trigonometrie, Newtonův gravitační zákon, teorie volné nutace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky kosmické geodézie, její rozdělení, Sluneční soustava a přilehlý vesmír
2.-3. Sférické a pravoúhlé souřadnicové soustavy, jejich vzájemné transformace.
4. Orientace na obloze, zdánlivý denní pohyb hvězd.
5. Čas a časové systémy.
6. Juliánské datum a standardní epochy, kalendáře.
7. Precesně-nutační pohyb Země, presese rovníku, precese ekliptiky, pohyb pólu
8. Změny rovníkových souřadnic hvěz, vlastní pohyb, paralaxa, aberace a refrakce světla
9. Střední a zdánlivé polohy hvězd, katalogy hvězd, Mezinárodní nebeský referenční systém
10. Geodetická astronomie - základní úlohy
11. Geodetická astronomie - historické a moderní přístroje
12. Astrogeodetické tížnicové odchylky a jejich využití
13. Interferometrie s velmi dlouhými základnami.

Cíl

Seznámení studentů se sférickou astronomií, souřadnicovými soustavami, počítáním a měřením času, základními úlohami a metodami geodetické astronomie a klasickými přístroji geodetické astronomie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor