Detail předmětu

Ekonomika měst a obcí

FAST-NVB060Ak. rok: 2021/2022

Vymezení pojmů obec a město jako sociálně ekonomický systém. Majetek obcí a měst, zásady hospodaření s tímto majetkem. Soustava veřejných rozpočtů. Rozpočtová pravidla, sestavování rozpočtů obcí, měst, pověřených obcí. Organizace městských a obecních úřadů, jejich pravomoce v ekonomické oblasti. Organizace územních celků v zahraničí a jejich samospráva.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Základní znalostmi z oblasti organizace městských a obecních úřadů.

Prerekvizity

Znalosti základních ekonomických pojmů a vztahů. Základy makroekonomické a mikroekonomické teorie.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámení se základními znalostmi z oblasti organizace městských a obecních úřadů. Získání schopností se orientovat v ekonomice municipalit, hospodaření s majetkem a finančními prostředky pro přípravu odbornosti ve veřejných investicích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  • Program NPC-MI magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor