Detail předmětu

Prezentační dovednosti

FAST-NZB013Ak. rok: 2021/2022

Praktické osvojení prezentačních dovedností, teoretické seznámení s komplexní přípravou na prezentaci, prezentace obecného nebo odborného tématu ze stavebně technického oboru, poskytnutí individuální a skupinové zpětné vazby, umění dát efektivní zpětnou vazbu, zvyšování efektivnosti prezentací pro odbornou a laickou veřejnost, strukturace obsahu projevu s ohledem na faktory ovlivňující vnímání řečníka, znalost druhů neverbální komunikace, principy kvalitního mluveného projevu, efektivní úvod a závěr prezentace, osvojení prezentačního akademického jazyka, snaha stát se lepším prezentujícím.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Znalost etických principů a jejich souvislostí s podnikáním. Pochopení humanizační přeměny firemní kultury, osobnosti manažera i firemní strategie.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti a dovednosti získané ve středoškolském vzdělání, je vítán zájem o teorii prezentace, znalosti z obecné psychologie, zkušenosti z prezentování, pozorování prezentací jiných řečníků, motivace ke zkvalitnění vlastních prezentačních dovedností.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky prezentačních dovedností. Výběr tématu mluvené prezentace.
2. Kritéria posuzování prezentací. Hodnotící protokoly. Tréma a relaxační techniky. Zvládání prezentační nervozity.
3. Emoční inteligence. Empatie a její význam v mezilidské a prezentační komunikaci. Práce s publikem.
4. Role sebepoznání a sebemonitorování při komunikaci. Kritika a pochvala v komunikaci. Mluvnická cvičení.
5. Základy neverbálního projevu a příprava prezentace. Rozbor nejčastějších chyb v projevu z hlediska neverbální komunikace.
6. Začínáme s prezentováním. Efektivní úvod a závěr.
7. Základy verbální komunikace. Hlasová příprava a řečnictví. Čeština v projevu. Prezentační akademický jazyk.
8. Typy prezentací (informační, přesvědčovací a improvizační) a jejich specifika. Prezentace výsledků pro odbornou a laickou veřejnost.
9. Softwarová podpora prezentací. Prezentační pomůcky a jejich vhodné použití. Vizuální prostředky, optimální práce s nimi.
10. Etika a společenská etiketa z pohledu prezentačních situací. Stát se lepším prezentujícím.
11. Specifika prezentací stavebně-inženýrských oborů. Tipy na správnou prezentaci. Rétorický trojúhelník.
12. Specifika týmových prezentací. Role jednotlivce v prezentační skupině.
13. Prezentace textového materiálu. Shrnutí poznatků.

Cíl

Orientace v předmětu, schopnost aplikovat získané znalosti, vědomosti a dovednosti v profesním i osobním životě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor