Detail předmětu

Psychologie ve firemní praxi

FAST-NZB014Ak. rok: 2021/2022

Předmět zabezpečuje orientaci v měkkých dovednostech ve firemní praxi, zvyšuje uplatnitelnost a konkurenceschopnost absolventa. Předmět průřezově seznamuje studenty se základními měkkými dovednostmi, které zefektivňují kariérní i osobnostní růst absolventa.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen vhledu do problémů personálního řízení.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti psychologie a sociologie ze střední školy (z předmětů Základy společenských věd nebo Občanská nauka). Základní orientace v pojmech obecné psychologie, sociologie a sociálních skupin.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Měkké dovednosti (soft-skills), vymezení, užití v praxi, důležitost pro konkurenceschopnost. Inovace a kreativita, jejich podpora ve směru zvýšení vlastního výkonu a tvůrčí činnosti.
2. Asertivita a přístup k druhému, asertivita jako možnost změny vztahů a spolupráce s druhými, sebehodnocení, respekt k sobě, k druhým.
3. Komunikace, empatie, čtení neverbality, zlozvyky v komunikaci.
4. Jednání s problémovými typy, jejich identifikace a jejich specifika v komunikaci.
5. Konflikt a vyjednávání, strategie jednání s ohledem na výsledek jednání.
6. Prezentace výsledků vlastní práce odborné i laické veřejnosti. Práce s publikem.
7. Sociální skupina versus tým, dynamika a složení týmů.
8. Pracovní prostředí a související psychologické aspekty. Hygiena pracovního prostředí.
9. Problémové jednání na pracovišti. Identifikace a řešení pro stavební praxi.
10. Prokrastinace a Self-management jako zvyšování osobní výkonnosti.
11. Time – management 4. a 5. generace, výkonnost a priority.
12. Stres, jeho fyziologie a relaxační techniky. Redukce stresu.
13. Pracovní pohovor, životopis a motivační dopis.

Cíl

Orientace v mezilidských situacích (s ohledem na manažerskou pozici), schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti v osobním i profesním životě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARA , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
    specializace ARP , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  • Program NPC-SIM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  • Program NPC-SIV magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  • Program NPC-GK magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Měkké dovednosti (soft-skills), vymezení, užití v praxi, důležitost pro konkurenceschopnost. Inovace a kreativita, jejich podpora ve směru zvýšení vlastního výkonu a tvůrčí činnosti.
2. Asertivita a přístup k druhému, asertivita jako možnost změny vztahů a spolupráce s druhými, sebehodnocení, respekt k sobě, k druhým.
3. Komunikace, empatie, čtení neverbality, zlozvyky v komunikaci.
4. Jednání s problémovými typy, jejich identifikace a jejich specifika v komunikaci.
5. Konflikt a vyjednávání, strategie jednání s ohledem na výsledek jednání.
6. Prezentace výsledků vlastní práce odborné i laické veřejnosti. Práce s publikem.
7. Sociální skupina versus tým, dynamika a složení týmů.
8. Pracovní prostředí a související psychologické aspekty. Hygiena pracovního prostředí.
9. Problémové jednání na pracovišti. Identifikace a řešení pro stavební praxi.
10. Prokrastinace a Self-management jako zvyšování osobní výkonnosti.
11. Time – management 4. a 5. generace, výkonnost a priority.
12. Stres, jeho fyziologie a relaxační techniky. Redukce stresu.
13. Pracovní pohovor, životopis a motivační dopis.