Detail předmětu

Realizace a rekonstrukce železobetonových konstrukcí

FAST-NWA020Ak. rok: 2021/2022

Beton jako konstrukční materiál, primární a sekundární doprava čerstvého betonu, bednění betonových a železobetonových konstrukcí, vyztužování a betonáž, zásady montáže objektů z železobetonových prvků, rekonstrukce a sanace betonovych konstrukcí, kontroly jakosti.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu Realizace a rekonstrukce železobetonových konstrukcí, tedy seznámí se s technologií betonu, prováděním železobetonových konstrukcí a užitím železobetonových prvků v montovaných konstrukcích. Získá znalosti i o rekonstrukcích a sanacích betonových konstrukcí.

Prerekvizity

Základy statického řešení betonových konstrukcí, stavební mechanika, zkoušení vlastností čerstvého i ztvrdlého betonu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Terminologie, výrobní a manipulační postupy, charakteristické vlastnosti čerstvého betonu.
2. Bednění, technologické postupy.
3. Vyztužování, ukládání čerstvého betonu do bednění, zhutňování.
4. Masivní konstrukce, betonování za zvláštních podmínek, kontrola jakosti.
5. Montované konstrukce, montážní postupy, fixace, kontrola jakosti.
6. Způsoby sanací a rekonstrukcí betonových konstrukcí, diagnostika.
7. Druhy povrchu betonových konstrukcí a způsoby jejich sanací.
8. Statické sanace.

Cíl

Seznámit studenta s technologií betonu, železobetonových konstrukcí a užití železobetonových prvků v montovaných konstrukcích, jejich rekonstrukcemi a sanacemi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor