Detail předmětu

Stavební stroje (R)

FAST-NWA022Ak. rok: 2021/2022

Mechanizace stavebních prací, stroje a strojní zařízení dle technologických etap u objektů pozemního i inženýrského stavitelství, stroje a zařízení pro výrobu stavebních hmot a materiálů, dálkové řízení strojů, stroje a zařízení pro provádění oprav, rekonstrukcí a údržbu, skládkování, demolice, recyklace, předpisy pro provoz stavebních strojů.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Prerekvizity

Základní znalosti technologie stavebních procesů, bezpečnost práce ve stavebnictví,základní informace o funkci a využití strojů a strojních sestav.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu. Základní informace o mechanizaci stavebních prací. Stavební stroje a technologické postupy.
2. Stavební stroje používané pro práci podle hlavních technologických etap.
3. Seznámení se stroji a zařízeními pro výrobu stavebních materiálů.
4. Speciální stavební stroje a zařízení pro provádění, opravy a rekonstrukce objektů pozemního stavitelství.
5. Speciální stavební stroje pro provádění, opravy a rekonstrukce objektů inženýrského stavitelství.
6. Dálkové řízení stavebních strojů a zařízení.
7. Stroje a zařízení pro skládkování, rekultivace a recyklace.
8. Předpisy, normy a nařízení platná pro práci se stavebními stroji.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor