Detail předmětu

Termomechanika

FAST-NTB034Ak. rok: 2021/2022

Problematika výměny tepla v oborech technických zařízení budov, tepelné vlastnosti látek, elementární tepelné děje. Vodní pára a její stavy. Tepelné procesy, jejich dynamika a aplikace v technických zařízeních budov. Stacionární a nestacionární vedení tepla, analytická a numerická řešení. Přestup tepla při volné a nucené konvekcí teplonosných látek. Výměna tepla při skupenských změnách teplonosných látek. Přenos tepla radiací. Základy výměníků tepla pro TZB. Speciální problémy při přenosu tepla v technickém zařízení budov.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student po absolvování předmětu získá nezbytné poznatky o typických tepelných výměnách, jejich řešení a aplikaci v oborech technických zařízení budov.

Prerekvizity

Základy termiky, vytápění, vzduchotechniky, mikroklimatu budov.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Přenos tepla v oborech technických zařízení budov.
2. Vodní pára a její stavy.
3. Stacionární vedení tepla, jeho analytické řešení.
4. Stacionární vedení tepla, jeho numerické řešení.
5. Nestacionární vedení tepla rovinnou stěnou a poloprostorem.
6. Nestacionární vedení válcovou stěnou, analytická a numerická řešení.
7. Přestup tepla při volné a nucené konvekcí teplonosných látek.
8. Výměna tepla při skupenských změnách teplonosných látek.
9. Přenos tepla radiací.
10. Aktuální témata v přenosu tepla a látky.

Cíl

Fyzikální děje při přenosu tepla v oborech techniky prostředí. Aplikovatelná řešení při tvorbě prostředí budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor