Detail předmětu

Inženýrské sítě

FAST-NPB024Ak. rok: 2021/2022

Předmět se zabývá inženýrskými sítěmi obecně, zejména podzemními sítěmi. K obecné části patří základní pojmy, dělení sítí, kategorie a historie. Studenti budou seznámeni s normami a předpisy z dané problematiky, s prostorovou koordinací sítí a s navrhováním sdružených tras městských vedení technického vybavení. Dále bude probíráno navrhování trubních sítí (vodovody, stokové sítě, teplovody, parovody a plynovody) a kabelových vedení (elektroenergetická soustava, telekomunikační a datové sítě). Ze stavebního hlediska bude student seznámen s trubními materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace jednotlivých sítí, zejména v jejich podzemním uložení.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne základy návrhování a projektování inženýrských sítí a hlubší informace o funkci, navrhování a provozu plynovodních a teplovodních trubních sítích.

Prerekvizity

fyzika, základy hydrauliky a termodynamiky

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.–2. Úvod do problematiky sítí technického vybavení, historie vývoje, prostorová koordinace sítí technického vybavení.
3.–4. Sdružené trasy městských vedení technického vybavení.
5.–6. Vodovodní a kanalizační sítě.
7.–8. Zákonitosti proudění plynů, tepelné sítě.
9.–10. Zásobení plynem, plynovodní sítě.
11.–12. Energetické a sdělovací sítě.
13. Výstavba a sanace trubních sítí.

Cíl

Student získá přehled o významu inženýrských sítí v současné společnosti, informace o systémech jednotlivých sítí, jejich prvcích a o vzájemné provázanosti sítí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor