Detail předmětu

Kovové konstrukce 3

FAST-NOB032Ak. rok: 2021/2022

Ocelové stožáry: dělení; statický a dynamický výpočet; únavová pevnost.
Kotvení stožárů.
Tenkostěnné za studena tvarované konstrukce: zásady navrhování; specifické problémy tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků; mezní stavy; spoje; praktické použití.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, seznámí se s problematikou tohoto kurzu a procvičí si získané znalosti a dovednosti.

Prerekvizity

Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Stavební mechanika, pružnost a pevnost.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Typy a dělení ocelových stožárů.
2. Zatížení stožáru.
3. Statický a dynamický výpočet stožáru.
4. Posouzení stožáru na únavovou pevnost.
5. Kotvení stožáru, realizace a údržba stožárů.
6. Tenkostěnné za studena tvarované konstrukční prvky – základní zásady navrhování, vlastnosti materiálu, průřezové charakteristiky.
7. Lokální a distorzní boulení tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků – teoretické principy působení, zásady navrhování a posuzování v inženýrské praxi.
8. Mezní stavy únosnosti a použitelnosti tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků – zásady navrhování a posuzování.
9. Spoje tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků – spoje mechanickými prostředky, svařované spoje.
10. Konstrukce z tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků - příklady realizovaných konstrukcí, praktické aspekty návrhu a realizace.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor