Detail předmětu

Technologie pozemních komunikací (R)

FAST-NMB007Ak. rok: 2021/2022

Principy funkce běžných silničních strojů, mechanismů a výrobních zařízení. Technologické postupy, základní mechanismy a jejich využití při zemních pracích, úpravě podloží, pro provádění podkladních vrstev vozovky z nestmelených materiálů, stabilizovaných a stmelených materiálů hydraulickými pojivy, asfaltových a cementobetonových vrstev. Jsou probrány technologie výroby směsí, dopravy, pokládky, hutnění a kontroly jakosti. Technologie a mechanismy údržby, oprav a recyklace vozovek. Dokumentování hlavních chyb při provádění technologických prací. Ve cvičení každý student individuálně navrhne sestavu strojů a mechanismů pro zadané zemní práce, podkladní vrstvy, asfaltové vrstvy a jiné detaily stavby silnice a městských komunikací, dle konkrétního projektu.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s prováděním silničních technologií, používanými stroji, se zařízením a výrobnami, s plánováním sestav strojů na provádění, údržbou a opravami pozemních komunikací.

Prerekvizity

Znalosti z předmětů: Technologie pozemních staveb. Zakládání pozemních staveb. Technologie provádění pozemních staveb. Strojní mechanismy. Management staveb

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Systém předpisů pro stavbu pozemních komunikací, principy nástrojů, strojů a zařízení pro stavbu PK.
2. Technologie provádění zemních prací a stroje pro zemní práce.
3. Technologie úpravy zemin, stabilizace a zpevnění zemin hydraulickými pojivy.
4. Nestmelené, stmelené a prolévané podkladní vrstvy – technologie provádění.
5. Asfaltové směsi vyráběné za horka – technologie provádění.
6. Postřiky, nátěry, emulzní kalové vrstvy – technologie provádění.
7. Stavba cementobetonových krytů.
8. Dlážděné vozovky a dílce, detaily vozovek s jinými inženýrskými sítěmi
9. Oprava, údržba a recyklace vozovek.
10. Exkurze na obalovnu asfaltových směsí, písemný test.

Cíl

Cílem je znalost o provádění silničních technologií, použitých strojích, zařízení a výroben s plánováním sestav strojů na provádění, údržbu a opravy pozemních komunikací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor