Detail předmětu

Vybrané problémy pozemních komunikací

FAST-NMB016Ak. rok: 2021/2022

Předmět zahrnuje řešení vybraných problémů, které se vyskytují ve stavební praxi.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním praktických poznatků o zkouškách typu asfaltových směsí, praktických problémech její výroby, základními principy pro dosažení jakosti v procesu výstavby a dále mj. o zdravotních a enviromentálních rizicích spojených s dopravou na pozemních komunikacích.

Prerekvizity

Znalosti z projektování a stavby silnic a dálnic, městských komunikací, technologie stavby

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Doprava ve světě.
2. Funkční zkoušky asfaltů.
3. Funkční zkoušky asfaltových směsí.
4. Výroba asfaltových směsí – praxe.
5. Praktické problémy vedení stavby, výběrová řízení.
6. Funkční zkoušky zemin.
7.–8. Využití odpadních materiálů v silničních stavbách.
9.–10. Doprava a životní prostředí, EIA, SEIA.

Cíl

Typové zkoušky asfaltových směsí, nové technologie výstavby a oprav pozemních komunikací, požadavky při výstavbě, enviromentální aspekty dopravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor