Detail předmětu

Diplomový seminář (K-PKO)

FAST-NMB012Ak. rok: 2021/2022

Příprava na zpracování diplomové práce. Zvládnutí potřebných podkladů a řešení konkrétních problémům jednotlivých diplomových prací. Zpracování a obhajoba seminární práce s tématikou dle diplomové práce. Praktická průprava na obhajobu diplomové práce.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Studenti se zorientují ve speciálních problémech týkajících se jejich diplomové práce. Seznámí se podle zaměření jejich práce s potřebnými laboratorními postupy, používanými zkouškami, s používanými softwarovými prostředky, předpisy, praktickými řešeními.

Prerekvizity

Projektování pozemních komunikací, návrh silniční trasy, návrh konstrukce vozovky,technologické postupy pro stavbu pozemních komunikací, kapacita dopravní sítě. Projektování pozemních komunikací, Městské komunikace, Dopravní inženýrství, Diagnostika a management vozovek.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Zvládnutí podkladů a zásad pro zpracování diplomové práce. Zpracování postupu zvládnutín diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor