Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-BZK)

FAST-NLB028Ak. rok: 2021/2022

Předmět je koncipován jako podpůrný k vypracování diplomové práce.
Individuální návrh konkrétního objektu pozemních a inženýrských staveb se složitější betonovou nosnou konstrukcí.
Návrh nosného systému. Variantní řešení. Statická analýza. Dimenzování. Výkresová dokumentace.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Schopnost aplikovat z předešlého studia získané znalosti při návrhu betonových a zděných staveb.
• Schopnost správně analyzovat a řešit případně i zvláštní problémy týkající se obsahu diplomové práce.

Prerekvizity

navrhování betonových a zděných konstrukcí

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Aplikovat z předešlého studia získané znalosti při návrhu betonových a zděných staveb.
Správně analyzovat a řešit případně i zvláštní problémy týkající se obsahu diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor