Detail předmětu

Diplomový seminář (K-GTN)

FAST-NFB017Ak. rok: 2021/2022

Seminář je zaměřen k vypracování diplomové práce.
Komplexní předdiplomový projekt, stabilitní problémy u geotechnických staveb, návrh a realizace ve velmi složitých geotechnických podmínkách, volba technologického postupu, optimalizace.
Speciální problémy řešení diplomového projektu, stavební a provozní stádia, identifikace faktorů ovlivňujících spolupůsobení konstrukce a prostředí, koncepce řešení, alternativy, vyšetření definitivního stavu, práce se studijní literaturou, zpracování zadaných tématických okruhů, semináře k aktuálním problémům zakládání staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl semináře, naučí se využívat teoretické znalosti získané v předchozích letech k řešení složitějších geotechnických úloh.

Prerekvizity

Vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí, zakládání staveb, podzemních staveb, výpočetních programů v geotechnice.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Během kurzu se studenti naučí využívat teoretické znalosti získané v předchozích letech k řešení složitějších geotechnických úloh. Studenti se naučí komplexně řešit praktické úkoly geotechniky včetně rozboru úlohy, studijní literatury a norem, vytvoření geotechnického profilu, určení vstupních dat, zatížení, vytvoření výpočtového modelu, posouzení výsledků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor