Detail předmětu

Geotechnická laboratoř

FAST-NFB018Ak. rok: 2021/2022

Detailnější popis a rozbor laboratorních testů včetně jejich provedení:
- fyzikálně-indexové zkoušky,
- zkouška propustnosti,
- edometrická zkouška,
- zkouška v Barden-Rowe buňce,
- triaxiální zkoušky (CD, CIUP, obecné dráhy napětí) - zeminy,
- triaxiální zkouška - horniny,
- smyková krabicová zkouška,
- kruhový smykový přístroj.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu - seznámí se s novými metodami vyhodnocení fyzikálně-mechanických vlastností zemin. Dále se naučí posoudit vliv geotechnických staveb na životní prostředí(na podzemní vodu, horninové prostředí, půdu).

Prerekvizity

Základy vlastnosti a testování zemin,

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Fyzikálně-indexové zkoušky.
2. Laboratorní testování propustnosti zemin.
3. Laboratorní zkoušky pro určení deformačních parametrů (edometr, Barden-Rowe).
4. Laboratorní zkoušky pro určení smykových parametrů – 1. část (triaxialmí zk.).
5. Laboratorní zkoušky pro určení smykových parametrů – 2. část (triaxialní zk. – pokrač.).
6. Laboratorní zkoušky pro určení smykových parametrů – 3. část. (smykové zkoušky).
7. Laboratorní testování hornin (triaxiální zk., atd.).
8. Vybrané materiálové modely versus laboratorní zkoušky – 1. část.
9. Vybrané materiálové modely versus laboratorní zkoušky – 2. část.
10. Nestandardní zkoušky (dynamické, torzní atd). Nenasycené zeminy – představení možností zkoušek.

Cíl

Seznámit studenty s novými metodami vyhodnocení fyzikálně - mechanických vlastností zemin. Naučit studenty posoudit vliv geotechnických staveb na životní prostředí(na podzemní vodu, horninové prostředí, půdu).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor