Detail předmětu

Speciální metody zakládání (KON)

FAST-NFB016Ak. rok: 2021/2022

Obsahem předmětu jsou rozbory vybraných technologií speciálního zakládání staveb s důrazem na jejich specifika a jejich využití v pozemním a inženýrském stavitelství.
Návrh a posouzení konstrukce bude vždy v souladu s technologií dané konstrukce.

Pilotové základy - zaměření hlavně na na skupinový efekt.
Pažící konstrukce - návrh a posouzení jednotlivých částí pažících systémů včetně kotev a rozpěr.
Aplikace metody závislých tlaků.
Mikropiloty – využití mikropilot, statický výpočet.
Trysková injektáž - statický výpočet, konstrukční detaily.
Hřebíkování svahů - statický výpočet.
Speciální problémy – agresivní prostředí – ochrana prvků hlubinného zakládání staveb; poddolovaná území, seismické oblasti, věčně zmrzlá půda.
Procvičení jednotlivých oblastí speciálního zakládání staveb bude formou semestrálního projektu.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu - navrhnout základové konstrukce náročných staveb ve složitých geotechnických podmínkách, seznámí se s moderními technologiemi speciálního zakládání staveb.

Prerekvizity

Mechanické chování zemin, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí, základní znalosti navrhování základových konstrukcí a pažení stavebních jam.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do moderních metod speciálního zakládání. Přehled literatury, norem, odborných časopisů.
2. Aspekty geotechnického průzkumu.
3. Pilotové zaklády – osamělá pilota (osově a příčně zatížená).
4. Pilotové zaklády – skupina pilot.
5. Mikropiloty – technologie, využití, statický výpočet.
6. Pažící konstrukce – konstrukční detaily a jejich specifika (mikrozáporové, štětové a záporové pažení).
7. Pažící konstrukce – konstrukční detaily a jejich specifika (pilotové stěny, podzemní stěny).
8. Moderní způsoby statického výpočtu pažících konstrukcí.
9. Trysková injektáž – základový a pažící prvek.
10. Zlepšování podloží.
11. Hřebíkování svahů.
12. Speciální problémy – agresivní prostředí – hlubinného zakládání staveb.
13. Zakládání na poddolovaném území, seismické oblasti, věčně zmrzlá půda.

Cíl

Naučit studenty navrhnout základové konstrukce náročných staveb ve složitých geotechnických podmínkách. Seznámit studenty s moderními technologiemi speciálního zakládání staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor