Detail předmětu

Příprava a realizace staveb

FAST-BWA013Ak. rok: 2021/2022

Předmět řeší problematiku přípravy a způsobu výstavby objektů a stavebních celků. Jde o složitý komplexní proces zahrnující investiční záměr, jeho technickou přípravu, ekonomické propočty, stavební řízení, stavebně technologickou přípravu a výslednou fázi - realizaci stavby. Předmět se zabývá strukturou a koordinací přípravných, dílčích a stádiových stavebních procesů do uceleného a promyšleného systému, jehož výsledkem je dokončený stavební objekt nebo jejich souhrn, tedy stavba.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Prerekvizity

Základní znalosti a vědomosti o účastnících a procesu výstavby.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu - investiční politika, investiční proces, účastníci výstavby.
2. Veřejnoprávní projednání stavby, vybrané činnosti ve výstavbě.
3. Nabídkové a výběrové řízení, způsoby zadávání veřejných zakázek.
4. Modelování výrobního prostoru stavby, zásady navrhování staveništních zařízení.
5. Dodavatelské systémy ve výstavbě, činnosti výrobního procesu, přejímací řízení.
6. Staveništní výstavbové procesy (členění stavby, výrobní procesy, prostorová struktura).
7. Modelování časové struktury stavby (lhůta výstavby, harmonogram, cyklogram).
8. Metody síťového plánování (síťový graf hranový, síťový graf uzlový), síťová analýza.
9. Cenová kalkulace (cena stavebních prací, kalkulační vzorec, daň z přidané hodnoty).
10. Řízení provozu na stavbách, kvalita produkce, ochrana životního prostředí.
11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, základní zásady bezpečného provádění prací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Cvičení

26 hod., povinná