Detail předmětu

Odborný projekt 1

FAST-BHA031Ak. rok: 2021/2022

Předmět seznámí studenty s aktuální anglickou odbornou terminologií v těchto oblastech:
- Legislativa a normy
- Výkresy a způsoby zakreslování
- Architektura, tvarosloví a typologie budov
- Navrhování budov
- Průběh procesu výstavby

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Prerekvizity

Znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B1 (podle Společného evropského referenčního rámce). Orientace v české odborné terminologii v oblastech pozemních staveb, typologie, statiky.

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná