Detail předmětu

Stavebně fyzikální hodnocení 1

FAST-BHA026Ak. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na ovládnutí základních programů pro výpočet stacionárního vedení tepla v 1D a 2D.
V průběhu všech cvičení se studenti seznámí se základní škálou úloh.
Získané znalosti využije v navazujících předmětech.
Pochopí chování těchto konstrukcí při stacionárním vedení tepla.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Prerekvizity

znalost základů z pozemního stavitelství a stavebně fyzikálních dějů probíhajících ve stavebních konstrukcí. Znalost ovládání výpočetní techniky a softwaru MS Office. Základní znalost matematiky a fyziky.

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná