Detail předmětu

Speleologické mapování

FAST-HE62Ak. rok: 2021/2022

Teoretická karstologie a speleologie. Podmínky vzniku krasu, krasotvorní činitelé. Krasový cyklus a denudace. Exokras. Endokras.
Vznik a vývoj jeskyní. Typy jeskyní. Jeskynní výplně. Krasová hydrologie a hydrografie.
Rozšíření krasu v ČR a ve světě. Praktický význam krasu pro člověka. Ochrana krasu.
Speleologické mapování. Rozdělení speleologických map. Metody měření a znázorňování jeskyní. Tvorba mapy jeskyně.
Praktické měření v jeskyni.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student získá informace z teoretické karsologie a praktické speleologie. Detailně se bude zabývat speleologickým mapováním. Výstupem bude i mapa vybrané části jeskyně.

Prerekvizity

Všeobecné základy geografie a geodézie. Základy měření a mapování.

Doporučená nebo povinná literatura

Hromas, J. - Weigel, J.: Základy speleologického mapování. Česká speleologická společnost, 1989. (CS)
Musil, R. a kol.: Moravský kras - labyrinty poznání. GEO program Adamov, 1993. (CS)
HROMAS, J. a kol.: Jeskyně. AOPK ČR, 2009. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámení s problematikou krasových jevů, jejich členěním a ochranou. Získání praktické znalostí v oboru speleologického mapování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor GD , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podmínky vzniku krasu, exokras a endoras
2. Měřické metody v jeskyních
3. Tvorba mapy, mapové značky
4. Ochrana krasu
5. 2 dny, měření v jeskyních, ochrana jeskyní