Detail předmětu

Řízení geodetické firmy

FAST-HE61Ak. rok: 2021/2022

Řízení ve státní a v soukromé sféře. Geodetické a kartografické firmy. Struktura malých a středních geodetických firem.
Zásady řízení geodetické firmy. Personální a materiální zabezpečení činnosti. Příprava podkladů pro výběrová řízení. Firemní mezioborová a mezinárodní spolupráce.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti o řízení geodetické firmy

Prerekvizity

Přehled o zeměměřických činostech.

Doporučená nebo povinná literatura

Synek a kol.: Manažerská ekonomika. 1996. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Řízení geodetické firmy

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor GD , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Řízení ve státní a v soukromé sféře. Geodetické a kartografické firmy. Struktura malých a středních geodetických firem.
Zásady řízení geodetické firmy. Personální a materiální zabezpečení činnosti. Příprava podkladů pro výběrová řízení. Firemní mezioborová a mezinárodní spolupráce.