Detail předmětu

Němčina pro začátečníky 2

FEKT-XPC-NE2Ak. rok: 2022/2023

Cílovou skupinou kurzu jsou absolventi kurzu HNE1. Kurz zahrnuje klade důraz na zdokonalení základních komunikativních návyků v každodenních situacích, především pak při cestování, studiu či práci.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Obecné porozumění standardního jazyka na základě četby a poslechu. Dovednost adekvátně reagovat na vzniklé situace, zdůvodnit a vysvětlit. Umět informovat o svých zkušenostech, svých plánech a úmyslech. Schopnost pracovat se základními texty (čtení, porozumění, prezentace).

Prerekvizity

Základní znalost němčiny na úrovní ukončení NE1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musí aktivně participovat na hodinách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška v se skládá z písemného testu založeného na materiálech probíraných v kurzu a ověření úrovně mluveného projevu. lekcí 7-12 z učebnice: EVANS, Sandra, Angela PUDE a Franz SPECHT.. Menschen – Deutsch als Fremdsprache A 1.1 (Kursbuch). München: Hueber, 2018. ISBN 9783193619013., poslechu a porozumění čtenému textu.


Osnovy výuky

1. Freizeit, Komplimente

2. Modalverb können, Satzklammer

3. Freizeit, Verabredungen

4. Verbposition im Satz, temporale Präpositionen am, um

5. Essen, Einladung zu Hause

6. Konjugation mögen, „möchte“

7. Reisen, Verkehrsmittel

8. Trennbare Verben

9. Tagesablauf, Vergangenes

10. Perfekt mit haben, temporale Präpositionen von… bis, ab

11. Feste, Vergangenes

12. Pefekt mit sein, temporale Präposition im

13. Závěrečný test

 

Učební cíle

Příprava orientovaná na obecnou němčinu navazuje a rozšiřuje znalosti a jazykové dovednosti získané v kurzu HNE1.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

EVANS, Sandra, Angela PUDE a Franz SPECHT.. Menschen – Deutsch als Fremdsprache A 1.1 (Kursbuch). München: Hueber, 2018. ISBN 9783193619013.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-AEI bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning