Detail předmětu

Němčina pro začátečníky 1

FEKT-XPC-NE1Ak. rok: 2022/2023

Cílovou skupinou kurzu jsou studenti-začátečníci. Kurz zahrnuje úvod do studia jazyka s důrazem na rychlé a přímé osvojení komunikativních návyků v každodenních situacích. Výuka je směřována na využití jazyka při cestování, studiu či práci.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Obecné porozumění standardního jazyka na základě četby a poslechu. Dovednost adekvátně reagovat na vzniklé situace. Schopnost pracovat se základními texty (čtení, porozumění, prezentace).

Prerekvizity

Žádné

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musí aktivně participovat na hodinách.

Způsob a kritéria hodnocení

V zimním semestru je kurz ukončen klasifikovaným zápočtem.

Zápočet se získává úspěšným absolvováním písemného testu z lekcí 1-6 z učebnice  Deutsch als Fremdsprache A 1.1, Kursbuch a prokázáním základní schopnosti hovořit o probíraných tématech. Součástí hodnocení je i pravidelná aktivní účast na hodině a plnění domácích úkolů.


Osnovy výuky

1. Begrüßung

2. Verbkonjugation, W-Fragen

3. Angaben zur Person, Berufe

4. Zahlen, Negation nicht

5. Familie, Sprachen

6. Ja-Nein-Doch, Verben mit Vokalwechsel

7. Einkaufen, Möbel

8. definiter Artikel, Personalpronomen

9. Gegenstände, Produkte

10. indefiniter Artikel, Negativartikel

11. Büro und Technik

12.Singular – Plural, Akkusativ

13. Zápočtový test

 

Učební cíle

Cílem kurzu je zvládnout základní komunikaci v běžných životních situacích, založenou na obecné spisovné němčině.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

EVANS, Sandra, Angela PUDE a Franz SPECHT. Menschen – Deutsch als Fremdsprache A 1.1 (Kursbuch). München: Hueber, 2018. ISBN 9783193619013.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-AEI bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning