Detail předmětu

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly

FIT-PDSAk. rok: 2021/2022

Transportní protokoly. Teorie směrování. Architektura přepínačů a směrovačů. Principy P2P komunikace. Zpracování paketu v operačním systému. Detekce síťových incidentů. Datová centra, SDN a virtualizace síťových funkcí. Sítě pro distribuci obsahu CDN. Privátnost a anonymita v počítačových sítích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Porozumění principům komunikace a jejich implementaci v počítačových sítích. Znalost architektury základních síťových prvků. Metody pro klasifikaci a analýzu síťového provoz a detekci chyb v počítačové komunikaci.

Znalost principů komunikace a jejich implementace v současných počítačových sítích.

Prerekvizity

Základy teorie množin, grafů a relací. Znalost základních komunikačních protokolů. Principy Internetu.

Způsob a kritéria hodnocení

Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování projektu v předepsaných termínech.

Osnovy výuky

 1. Přehled síťových technologií.
 2. Teorie směrování.
 3. Transportní protokoly, řízení toku a zahlcení.
 4. Architektura přepínačů.
 5. Architektura směrovačů.
 6. Zpracování paketů v operačním systému.
 7. Datová centra. Softwarově definované sítě. Virtualizace síťových funkcí.
 8. Architektura peer-to-peer sítí.
 9. Klasifikace paketů a filtrování dat.
 10. Detekce síťových incidentů. Systémy IDS.
 11. Reputační systémy.
 12. Privátnost a anonymita na Internetu.
 13. Sítě pro distribuci obsahu CDN.

Učební cíle

Porozumět principům komunikace a jejich implementaci v počítačových sítích. Seznámit se s návrhem základních síťových prvků. Seznámit se s pokročilými metodami pro klasifikaci a analýzu síťového provoz a detekci chyb v počítačové komunikaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Půlsemestrální zkouška, vypracování projektu, závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Základní literatura

 D. Medhi, K. Ramasamy: Network Routing. Algorithms, Protocols, and Architecture. Elsevier, 2007.

R. White, E. Banks: Computer Networking Problems and Solutions: An innovative approach to building resilient, modern networks, Addison-Wesley Professional, 2018.


F. Behrouz: Data Communications and Networking: Fifth Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2012.


Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004.


Doporučená literatura

D. Medhi, K. Ramasamy: Network Routing. Algorithms, Protocols, and Architecture. Elsevier, 2007.
R. White, E. Banks: Computer Networking Problems and Solutions: An innovative approach to building resilient, modern networks, Addison-Wesley Professional, 2018.
Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004.
F. Behrouz: Data Communications and Networking: Fifth Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2012.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor MIS , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor MGM , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor MPV , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor MSK , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Přehled síťových technologií.
 2. Teorie směrování.
 3. Transportní protokoly, řízení toku a zahlcení.
 4. Architektura přepínačů.
 5. Architektura směrovačů.
 6. Zpracování paketů v operačním systému.
 7. Datová centra. Softwarově definované sítě. Virtualizace síťových funkcí.
 8. Architektura peer-to-peer sítí.
 9. Klasifikace paketů a filtrování dat.
 10. Detekce síťových incidentů. Systémy IDS.
 11. Reputační systémy.
 12. Privátnost a anonymita na Internetu.
 13. Sítě pro distribuci obsahu CDN.

Cvičení odborného základu

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Pokročilé zpracování síťového provozu.

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Pokročilé metody pro zpracování síťového provozu.