Detail oboru

Kvalita, spolehlivost a bezpečnost

FSIZkratka: B-KSBAk. rok: 2021/2022

Program: Strojírenství

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 1.9.2012Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost je určen pro středoškolsky vzdělané studenty, kteří mají zájem získat znalosti z technických disciplín a zároveň z oblasti perspektivních věd, jako je kvalita, spolehlivost a bezpečnost. V současné době se technické vědy ve světě značně rozvíjí, to také platí pro kvalitu, spolehlivost a bezpečnost technických systémů. I v ČR je znatelný stálý nedostatek odborníků s odpovídajícím vzděláním připravených na řešení rozsáhlých úkolů spojených s danou problematikou. Studium oboru Kvalita, spolehlivost a bezpečnost má interdisciplinární charakter. Student při studiu absolvuje předměty běžného teoretického základu, předměty zaměřené na konstrukci a technologii a rovněž předměty specializované, jako např. Management kvality, Průmyslová bezpečnost, Základy technické diagnostiky, Provoz a údržba strojů, Průmyslová metrologie, Základy spolehlivosti, Průmyslová bezpečnost a Základy managementu rizik. Při studiu oboru je kladen velký důraz na jeho aplikace v praxi. Bakalářský program je ukončen státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Volbou tématu bakalářské práce se může student hlouběji zaměřit na problematiku kvality nebo spolehlivosti, případně bezpečnosti. Tímto získává hlubší znalosti pro působení v praxi a především pro případné další studium magisterské navazující.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá široký odborný základ z oblasti strojírenských věd a dále potřebné znalosti a dovednosti v oboru kvality, spolehlivosti a bezpečnosti, což mu umožní jak efektivní přípravu k navazujícímu magisterskému studiu, tak i případné bezproblémové zapojení do řešení úkolů technické praxe v různých průmyslových podnicích.

Profesní profil absolventů s příklady

Vzhledem k širokému teoretickému a i praktickému rozsahu získaných vědomostí se absolventi bakalářského studia mohou uplatnit jako technici v různých oblastech průmyslu, nebo odborníci v různých oblastech veřejného sektoru. Především se jedná o techniky kvality, spolehlivosti, diagnostiky, údržby a bezpečnosti zaměstnaných v průmyslu a odborně způsobilé osoby působící ve veřejném sektoru. Na základě širokého rozsahu získaných znalostí jsou absolventi schopni se rychle přizpůsobit aktuálním požadavkům pracovního trhu.
Absolventi bakalářského oboru Kvalita, spolehlivost a bezpečnost mají následující možnosti dalšího studia:

  • Pokračování v dvouletém navazujícím magisterském studiu „Kvalita, spolehlivost, bezpečnost“
  • Pokračování v libovolném oboru magisterského navazujícího studijního programu „Strojní inženýrství“ na VUT v Brně
  • Pokračování v příbuzném oboru magisterského navazujícího studijního programu na ostatních vysokých školách v ČR nebo zahraničí.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
5KSKonstruování strojů - strojní součástics (en)5Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 26ano
EUSProvoz a údržba strojůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 18 / CPP - 8ano
6TTTermomechanikacs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
3VTVýrobní technologie IIcs2PovinnýklL - 26ano
EZSZáklady spolehlivostics5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 18 / CPP - 8ano
6MSMezní stavy materiálůcs4Povinně volitelnýklP - 26 / L - 261ano
6SRStavba výrobních strojů a robotůcs4Povinně volitelnýklP - 26 / L - 261ano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2VolitelnýCPP - 13ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
6BRBakalářský projekt (ÚVSSR)cs6PovinnýVB - 78ano
5HYHydromechanikacs5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 18 / CPP - 8ano
6BSSeminář k bakalářské práci (B-KSB)cs3PovinnýC1 - 13ano
DTMTechnická mechanikacs7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 14 / CPP - 12ano
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
5AZAngličtina - základní zkouškaen6Povinně volitelnýzkK - 1angličtinaano
7AZTechnická angličtinaen6Povinně volitelnýzkK - 1angličtinaano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
angličtina 1 5AZ, 7AZ
1 1 6MS, 6SR