Detail oboru

Materiálové inženýrství

FSIZkratka: B-MTIAk. rok: 2021/2022

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 1.9.2003Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Cílem Materiálového inženýrství v bakalářských oborech je vychovat pracovníky, kteří budou kvalifikovaně ovládat experimentální techniku v oboru MI.
Jedná se o laboratorní přístroje v oborech metalografie (světelná a elektronová mikroskopie), mechanické zkoušení, defektoskopie a fyzikální zkoušení (fyzikální a chemická analytika, DTA a dilatometrie aj.).
Absolventi bakalářského studia mohou samostatně navrhovat a provádět procesy tepelného a mechanického zpracování technických materiálů kovových i nekovových. Jsou schopni posuzovat relace mezi strukturou a užitnými vlastnostmi materiálu. Jsou schopni rozhodovat o stupních degradačního poškození materiálu a stanovovat mezní stav popř. zbytkovou životnost strojního dílu.

Klíčové výsledky učení

Cílem Materiálového inženýrství v bakalářských oborech je vychovat pracovníky, kteří budou kvalifikovaně ovládat experimentální techniku v oboru MI.
Jedná se o laboratorní přístroje v oborech metalografie (světelná a elektronová mikroskopie), mechanické zkoušení, defektoskopie a fyzikální zkoušení (fyzikální a chemická analytika, DTA a dilatometrie aj.).
Absolventi bakalářského studia mohou samostatně navrhovat a provádět procesy tepelného a mechanického zpracování technických materiálů kovových i nekovových. Jsou schopni posuzovat relace mezi strukturou a užitnými vlastnostmi materiálu. Jsou schopni rozhodovat o stupních degradačního poškození materiálu a stanovovat mezní stav popř. zbytkovou životnost strojního dílu.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského studia materiálového inženýrství získá ucelené nižší základní vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kovové a nekovové materiály, jejich technologii, strukturu, vlastnosti a užití.
V praxi bude bakalář schopen samostatně řešit materiálové problémy spojené s výběrem a užitím materiálů za definovaných podmínek chování ve strojírenství, metalurgii a v energetickém, dopravním, chemickém, elektrotechnickém aj. průmyslu.
Absolventi najdou uplatnění při řešení běžných i vybraných speciálních materiálových otázek:

  • spojených s návrhy a inovacemi materiálů pro konstrukce a zařízení v průmyslu,
  • souvisejících se selháním provozovaných konstrukcí a zařízení z materiálových a spolupůsobících materiálových příčin,
  • a spojených s degradací materiálů následkem provozu, včetně predikce selhání konstrukcí z materiálových příčin.
Absolventi se uplatní ve zkušebnách materiálů a analytických laboratořích v průmyslových závodech a výzkumných ústavech a také jako člen týmů orientovaných na komplexní řešení problémů inovací konstrukcí a zařízení.
Končící bakalář bude schopen plynule pokračovat v navazujícím inženýrském studiu materiálového inženýrství, popřípadě i v příbuzných oborech na fakultách technického změření.
Abslovent má možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Materiálové inženýrství.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
WKMKovové materiálycs8Povinnýzá,zkP - 39 / L - 39ano
WMKModerní managment kvalitycs3PovinnýzkP - 26ano
4PPPružnost a pevnost Ics7Povinnýzá,zkP - 52 / K - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
WNKTechnologie nekovových materiálůcs4PovinnýklP - 26 / L - 13ano
DTZTechnologie tepelného zpracovánícs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
WTETechnologie (tváření, obrábění)cs3PovinnýklP - 26 / L - 26ano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2VolitelnýCPP - 13ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
FDMBakalářský projekt (B-MTI)cs6PovinnýVB - 78 / C1 - 26ano
EDEDegradační procesy ve strojírenských materiálechcs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
WETElektrotechnologiecs4PovinnýklP - 26 / L - 26ano
WNZNedestruktivní zkoušení materiálůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
FEMSeminář k bakalářské práci (B-MTI)cs1PovinnýC1 - 13ano
0SSStatistický softwarecs2VolitelnýCPP - 26ano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
5AZAngličtina - základní zkouškaen6Povinně volitelnýzkK - 1angličtinaano
7AZTechnická angličtinaen6Povinně volitelnýzkK - 1angličtinaano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
angličtina 1 5AZ, 7AZ