Detail předmětu

Počítačové sítě a IoT

FSI-VPNAk. rok: 2021/2022

Principy, technologie, technické a programové prostředky počítačových sítí. Používání, návrh, instalace a správa počítačových sítí, serverů a služeb.

Výsledky učení předmětu

Samostatné používání síťových služeb, instalace, konfigurace
a správa systémů a služeb počítačových sítí.

Prerekvizity

Kromě základních schopností práce s počítačem (operace s adresáři a soubory apod.) nejsou žádné předběžné znalosti nutné. Výhodou jsou zkušenosti s programováním v jazyce C.

Doporučená nebo povinná literatura

Davie, B. - Doolan, P. - Rekhter, Y.: Switching in IP Networks, Morgan Kaufmann Publishers, 1998 (EN)
Jamsa, K. - Lalani, S. - Weakley, S.: Programování na Webu, Unis Publishing, 1996. (CS)
Hunt, C.: Konfigurace a správa sítí TCP/IP, Computer Press, 1997 (CS)
Fourazan, B. A.: Data Communications and Networking, Mc Graw Hill, 2003 (EN)
Ramaswami, R. - Sivarajan, K. N.: Optical Networks, Morgan Kaufmann Publishers, 2002. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, vypracování semestrální práce.
Zkouška: ústní zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit se současnými technickými a programovými prostředky
počítačových sítí, s jejich používáním, instalací, konfigurací
a správou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přítomnost na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná. Výuka probíhá podle rozvrhu. Stanovení formy náhrady zameškaných cvičení je v kompetenci vyučujícícho.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-MAI-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

  • Program B-STR-P bakalářský

    specializace AIŘ , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Základy datové komunikace.
2. Rozdělení počítačových sítí. Metalické a optické kabely.
3. Platforma Ethernet.
4. Normalizace sítí, síťový model ISO/OSI.
5. Propojování LAN. Bridge, router.
6. Směrování, směrovací protokoly a algoritmy.
7. TCP/IP - historie, adresace.
8. TCP/IP - datový komunikační model, protokoly a služby.
9. TCP/IP - IPv6.
10. Přepínání, přepínané sítě, VLAN.
11. Bezdrátové sítě.
12.-13. Technologické sítě.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Instalace a konfigurace www serveru.
2. Tvorba www stránek, jazyk html.
3. Tvorba www stránek, kaskádové styly.
4. Dynamické www stránky na straně klienta, JavaScript.
5. Webovské formuláře, dynamické stránky na straně serveru - php.
6. Tvorba www databázové aplikace.
7. Bridge, L2 switch.
8. Instalace a konfigurace routeru.
9.-10. Realizace modelové sítě.
11. Systém DNS - konfigurace nameserveru.
12. Tvorba jednoduchého programu pro komunikaci s využitím TCP/IP.
13. Prezentace semestrálních projektů, zápočet.

eLearning