Detail předmětu

Projektový a procesní management

FP-ppmPAk. rok: 2021/2022

PRINCE2 je nejosvědčenější procesní a tradiční metodika pro řízení projektů. Zvyšuje efektivitu, rozšiřuje znalosti, poskytuje praktické návody a dovednosti potřebné pro úspěšnou realizaci projektů. Programové řízení nás naučí transformovat strategické cíle do projektů a řídit jejich realizaci. Programový manažer neřídí projekt, ale celé portfolio projektů, které mají společný cíl v návaznosti na strategii organizace. Metodika pro Řízení Portfolia pomůže realizovat změny a maximalizovat přínosy pro podnik, udávat projektům správné priority, efektivně rozdělovat zdroje a zlepšovat návratnost investice. Projekt, program, portfolio kancelář dodá všeobecně použitelné metodické postupy, které manažerům a jejich organizacím umožní vytvářet, rozvíjet a udržovat efektivní struktury pro podporu řízení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět syntetizuje a kategorizuje mezinárodní standardy pro řízení podnikových projektů a seznamuje posluchače s celosvětově nejvýznamnějšími standardy řízení projektů, programů a portfolia v Evropě, USA, Velké Británii i v českém prostředí. Hlavní důraz předmětu je kladen na pochopení, osvojení procesně zaměřených metodik pro řízení projektů Project IN Controlled Environements (PRINCE2), Managing Successful Programmes (MSP) a Management of Portfolio (MoP) doplněný o další metodiky od Axelos.

Prerekvizity

Procesní management (základní pojmy a orientace v oblasti BPM), Řízení projektů (tradiční přístupy dle standardu IPMA nebo PMI včetně agilních metodik), Strategický management, Informační podpora procesů, Personální management

Doporučená nebo povinná literatura

Managing successful projects with Prince2. Sixth edition. Norwich: Axelos, 2017. 327 s. ISBN 978-0-11-331533-8.
Management of portfolios. First edition. Axelos, 2011. 153 s. ISBN 978-0-11-331294-8.
Managing successful programmes. Fourth edition. Axelos, 2011. 313 s. ISBN 978-0-11-331327-3.
Portfolio, programme and project offices. Second edition. Axelos, 2013. 232 s. ISBN 978-0-11-331422-5.
BENTLEY, C. Základy metody projektového řízení PRINCE2. Bratislava: INBOX SK, 2016, 311 s. ISBN 978-0-9576076-2-0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologií dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vysvětlené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je vypracování případových studií ve cvičeních 25% a písemný test ověření znalostí 75%.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Pro studenty s individuálním studijním plánem: podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je prezenční vyřešení zadané případové studie, která ověřuje procesní a projektové myšlení studenta.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1 týden: Metodiky pro řízení projektu, programu a portfolia
2 týden: Základní principy garantující dobrou praxi pro řízení projektu
3 týden: Organizační struktura řídícího týmu projektu, jejich role a zodpovědnosti
4 týden: Procesní model projektu – základní model.
5 týden: Procesní model projektu – dílčí aktivity.
6 týden: Témata pokrývající oblasti, které musí být kontinuálně řízeny během projektu
7 týden: Úvod do programového řízení
8 týden: Procesní model řízení programu
9 týden: Správa portfolia a řízení portfolia
10 týden: Řízení rizik portfolia projektů
11 týden: Projekt, program, portfolio kancelář, její podoba a začlenění 
12 týden: Modely pro hodnocení vyspělosti procesního a projektového řízení
13 týden: Agilní metody řízení

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodikami pro řízení projektů, programů a portfolia. Získané znalosti si studenti procvičí jejich aplikací na konkrétních případových studiích. Studenti si takto snadno ověří své vlastní dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning