Detail předmětu

CAD - základní

FSI-3CD-AAk. rok: 2021/2022

Kurz seznamuje studenty s konstrukčními možnostmi v systémech CAD. Studenti získají praktické zkušenosti při 2D kreslení a 3D modelování v CAD systémech AutoCAD a Inventor. Seznámí se s tvorbou součástí a sestav, adaptivitou, parametrizací, objemovým i plošným modelováním a tvorbou výkresové dokumentace.

Kurz je určen začátečníkům, kteří nemají se systémy CAD dosud žádnou zkušenost.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

- Schopnost zpracovat 2D a 3D konstrukční dokumentaci v systému CAD (AutoCAD, Inventor) pomocí základních nástrojů pro podporu konstrukčního procesu.
- Znalost tvorby součástí a sestav, adaptivity, parametrizace, objemového i plošného modelování a tvorby 2D výkresové dokumentace v systému CAD.
- Schopnost postupovat při tvorbě konstrukční dokumentace optimálním způsobem.
- Schopnost efektivně navrhovat, zpracovávat a modifikovat různé varianty konstrukčních řešení.

Prerekvizity

Znalost náležitostí výkresu součástí a montážních jednotek.

Doporučená nebo povinná literatura

MUNFORD, Paul. Mastering autodesk inventor 2016 and autodesk inventor lt 2016. 1. Indianapolis, IN: John Wiley, 2015. ISBN 978-111-9059-806. (EN)
LEACH, James A. Autocad 2016 instructor: a student guide for in-depth coverage of AutoCAD's commands and features. Kansas, USA: SDC Publications, 2015. ISBN 978-1585039524. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Student musí odevzdat všechny vyhovující zadané grafické práce.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Absolventi budou schopni zpracovat 2D a 3D konstrukční dokumentaci v systému CAD (AutoCAD, Inventor) pomocí základních nástrojů pro podporu konstrukčního procesu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je povinná a kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-STI-A bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  • Program B-STI-Z bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, doporučený
    , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Úvod do 3D modelování. AutoCAD – základní funkce a nastavení pracovního prostředí.
- AutoCAD – vlastnosti hladin, kótovací styly, vykreslování pro tisk.
- AutoCAD - kótování, postup tvorby výkresu součásti, nastavení prototypového výkresu, výkres součásti.
- Inventor - základní funkce a nastavení pracovního prostředí, tvorba náčrtu, kótování, parametrizace a úpravy, 2D vazby.
- Tvorba 3D geometrie, vysunutí a rotace.
- 3D modelování - zaoblení, zkosení, zrcadlení a tvorba pole.
- Pokročilejší 3D modelování, skořepina, šablonování a volba materiálu.
- Sestava - tvorba 3D vazeb, svary, adaptivita.
- Plošné modelování - plechové díly, styly, plocha, profilový ohyb, vyříznutí, lem, obruba.
- Výkresová dokumentace - tvorba pohledů, řezy, detail, kótování, pozicování a kusovník.

eLearning