Detail předmětu

Citování ve vědecké praxi

FEKT-DKC-CVPAk. rok: 2021/2022

Kurz studenty seznamuje s problematikou citování (tvorba citací, plagiátorství, citační analýzy apod.) a autorskoprávními aspekty vědeckého publikování.

 

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát zásady etického užití informací. Budou umět tvořit citace různých druhů dokumentů a využívat k jejich tvorbě citační manažery. Budou znát autorskoprávní aspekty publikační činnosti a problematiku otevřeného přístupu. Budou umět vyhledávat v elektronických informačních zdrojích dostupných na VUT. Dokáží kriticky hodnotit informace nalezené na internetu.

Doporučená nebo povinná literatura

Krčál M., Teplíková Z.: Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou e-learningu v systému Moodle a je doplněná o 4 webináře.

 

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnění všech zadaných úkolů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

 1. Práce se zdroji
 2. Vědecká a citační etika
 3. Autorské právo a Open Access
 4. Citování prakticky: práce s textem
 5. Citování prakticky: citační metody a styly
 6. Citování prakticky: citace dokumentu
 7. Citování prakticky: citační manažery
 8. Citování z druhé strany (citační analýzy a altmetriky)


Cíl

Cílem předmětu je studenty seznámit s autorskoprávními požadavky na jejich práci a správným citováním zdrojů v takové míře, aby byli schopni tyto znalosti předat dále vlastním studentům.

 

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DKC-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program DKC-IBE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program DKC-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program DKC-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program DKC-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program DKC-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program DKC-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning