Detail předmětu

Vědecké publikování od A do Z

FEKT-DKC-EIZAk. rok: 2021/2022

Kurz Vědecké publikování od A do Z provede studenty procesem vzniku a dalšího života odborného textu. Kurz se v prvních kapitolách věnuje sběru informací z dostupných elektronických zdrojů, dále jejich správnému použití a citování, v následujících kapitolách podává přehled a rady k tvorbě odborného textu a výběru vhodného časopisu pro jeho publikování. V posledních kapitolách se kurz věnuje propagaci výsledků vědecké práce a citačním analýzám. 

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student bude znát základní zdroje odborných informací jak z předplácených databází na VUT, tak z volně dostupných informačních zdrojů a patentových databází. Bude umět správně citovat použitou literaturu. Bude znát základní principy tvorby odborného textu a základy publikačního procesu. Bude umět najít vhodný časopis pro svou publikační činnost i ve vztahu k hodnocení vědy v ČR. Bude znát základní možnosti jak propagovat výsledky své vědecké práce v online prostředí. Bude umět provést citační analýzu svých výsledků pomocí různých nástrojů. 

Prerekvizity

Základní znalosti práce s PC a internetem.

Doporučená nebo povinná literatura

Wallwork, A.: English for writing research papers. New York: Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-7921-6. (EN)
Marek, J., Dědičová, P., Skůpa, J.: Open acces na VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2014. (CS)
Krčál, M., Teplíková, Z.: Naučte (se) citovat. Blansko. Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou e-learningu v systému Moodle a je doplněná o 6 nepovinných seminářů. Studenti mají možnost také individuálně konzultovat. 

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit zadané úkoly v jednotlivých kapitolách. 

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Produktivita
2. Výběr tématu
3. Práce se zdroji
4. Výběr destinace
5. Základy tvorby odborného textu
6. Základy citování
7. Citační manažery
8. Publikační proces a autorské právo
9. Citační analýzy a altmetriky
10. Prezentace výsledků

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty s možnostmi vyhledávání vědeckých informací, jejich zpracování do odborného textu a zásadami etického užití informací. Student bude mít také přehled o hodnocení vědy v ČR i zahraničí a umět si na základě těchto podmínek vybrat vhodný časopis či konferenci pro prezentování svých vědeckých výsledků. Kurz mu dále pomůže s propagací jeho činnosti a následnými analýzami úspěšnosti jeho textů. 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Pro akademický rok 2020/2021:

Účast na seminářích není povinná, ale je žádoucí. Po domluvě (případně dle platných opatření) výuka proběhne prezenčně v prostorech Ústřední knihovny na Kolejní 4 nebo online prostřednictvím MS Teams.
Termíny seminářů (vždy ve středu 8:30 - 10:00):
6. 10. - Úvodní hodina
13.10. - Práce se zdroji
27. 10. - Výběr destinace
10. 11. - Citování
24. 11. - Publikační proces
8. 12. - Závěrečná hodina

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKC-IBE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKC-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKC-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKC-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKC-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKC-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning