Detail předmětu

EPLAN - projektování v elektrotechnice

FEKT-XPC-EPLAk. rok: 2021/2022

Předmět se věnuje problematice projektování se zaměřením na moderní softwarový nástroj EPLAN. Počítačová cvičení jsou zaměřené na praktické informace a zkušenosti s projektováním v elektrotechnice v prostřední softwaru EPLAN. Předmět nabídne seznámení se softwarem EPLAN, konkrétní řešení projektů, zautomatizování tvorby projektové dokumentace a zjednodušení procesů a podporou projektování se zaměřením na projekční praxi. Součástí jsou také informace o základech projektování včetně správných postupů, dimenzování prvků a technické dokumentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Student v předmětu získá teoretické i praktické základy o projektování v elektrotechnice a využívání softwaru EPLAN. Na základě těchto znalostí bude schopen samostatně program využívat a řešit základní problémy při projektování. Bude se orientovat v schématech, normách a v symbolech. Bude schopen vytvořit vlastní projekt, přístrojový blok, vytvořit vlastní artikl, funkční makro, generovat reporty a vyhodnocení a další.

Prerekvizity

Doporučeno předem absolvovat předmět BPSD/MPSD (Projektování silových a datových rozvodů) – není ale nutnou podmínkou. Dále jsou vyžadovány znalosti z oblasti teoretické elektrotechniky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

V průběhu semestru budou studenti zpracovávat individuální praktický projekt. Tento projekt budou obhajovat na konci semestru a odevzdají technickou zprávu o řešení projektu. Projekt bude posouzen a ohodnocen body.

Osnovy výuky

1) Úvod, představení cvičného projektu, struktura uživatelského rozhraní EPLAN, nastavení uživatelského rozhraní, řízení projektu
2) Vytvoření projektu podle pracovních norem, schématické strany
3) Editační funkce, vlastnosti symbolů, průvodce vytvořením projektu
4) Práce se stranami projektu, Stránková makra a konstrukce, Vkládání přístrojových bloků
5) Automatické propojení, Grafické vytváření schémat
6) Navigátor přístrojů, Křížové odkazy
7) Volná grafika a výběr artiklů
8) Koncept přístrojů, spoje a svorky
9) Kabely
10) Uživatelem definované vlastnosti, konektory
11) Kontrola projektu, reporty – automatické generování
12) Rozměry, zálohování dat, export projektů

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s efektivním a moderním nástrojem pro projektování elektrotechnice - EPLAN, s jeho možnostmi, s různými přístupy k projektování, s databázovým systémem EPLAN, s možnosti propojení do výroby, s vytvářením automaticky generovaných reportů a funkcí. Dále je cílem vyškolit studenty schopné zhodnotit své nabyté vědomosti v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu

Základní literatura

EPLAN Software, Uživatelská příručka – EPLAN electric P8, 2015 (CS)
Další studijní materiály budou dodány průběžně během semestru formou příručky pro studenty. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MKC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor