Detail předmětu

Seminář TIT

FEKT-MKC-STTAk. rok: 2021/2022

Předmět obsahuje především témata z oblastí chytrých technologií, internetu věcí IoT a obecně Průmyslu 4.0, moderní kryptografie, mobilních sítí 4G/5G, zelených komunikací, LoRa technologie, e-komerce a e-správy, lokalizačních technik, softwarově definovaných sítí SDN, kritické infrastruktury, moderních optických přenosů a dalších atraktivních oblastí.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- praktikovat znalosti z moderních trendů komunikačních a informačních systémů
- odhadovat budoucnost pokročilých komunikačních a informačních systémů
- analyzovat stávajícím i nově vznikajícím problémy
- posoudit aktuální stav oboru v praxi
- naplánovat chytré technologie budoucnosti
- zdůvodnit vliv technologií na život

Prerekvizity

Studenti musí mít základní znalosti z telekomunikační a informační techniky na magisterské úrovni.

Doporučená nebo povinná literatura

PAVLÍČEK, Antonín, GALBA, Alexander, HORA, Michal. Moderní informatika. Praha: Professional Publishing, 2017. ISBN 978-80-906594-6-9. (CS)
OULEHLA, Milan, JAŠEK, Roman. Moderní kryptografie, Praha: IFP Publishing, 2017. ISBN 978-80-87383-67-4 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Vyučování obsahuje seminář. Během výuky bude využit také e-learningový systém Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Maximum 30 bodů je uděleno za test z teoretických znalostí v semináři. Závěrečný projekt je hodnocen maximem 70 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Chytré prostředí a Pervasive computing, Internet věcí IoT
2. Informační bezpečnostní technologie, moderní kryptografie
3. 4G/5G mobilní systémy a služby
4. Zelené komunikace, LoRa bezdrátové technologie, cloud computing
5. Technologie kryptoměn
6. Inteligentní dopravní systémy
7. e-Commerce, mobilní komerce, e-správa, Bio orientované sítě
8. Lokační techniky a Location-Based Services LBS
9. Softwarově definované sítě SDN
10. Pasivní optické sítě GPON
11. Kritická infrastruktura
12. Pokročilé technologie optických sítí
13. GRID, distribuované počítačové technologie a služby

Cíl

Cílem předmětu je dát studentům přehled o aktuálních tématech v oblasti komunikačních a informačních technologií. V semináři budou prezentovány trendy a výhledy do budoucna v oblasti studia a to jak pracovníky VUT, tak odborníky z praxe. Seminář je zařazen v posledním ročníku magisterského studia a vhodně doplní poznatky z předchozích let s vizí pro budoucnost.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-TIT magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor