Detail předmětu

Seminář komunikačních technologií

FEKT-MKC-SKTAk. rok: 2021/2022

Studenti získají přehled o nejnovějších trendech v oblasti bezdrátových a mobilních komunikačních systémů. První část předmětu je koncipovaná jako série přednášek, vedených v anglickém jazyce odborníky z praxe, zahraničních univerzit nebo VUT. Obsahově jsou přednášky dominantně zaměřeny na mobilní buňkové sítě, zpracování signálů, antény a šíření rádiových signálů. Ve druhé části předmětu je úkolem studenta zpracovat a přednést prezentaci shrnující poznatky ve vybraném odborném časopiseckém článku.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen: (a) porozumět odborné prezentaci vedené v anglickém jazyce; (b) popsat podstatu vybraných moderních technik využívaných v komunikačních systémech; (c) porozumět podstatě odborného časopiseckého článku; (d) připravit a obhájit technickou prezentaci v anglickém jazyce.

Doporučená nebo povinná literatura

GHASEMI, A., ABEDI, A., GHASEMI, F. Propagation Engineering in Wireless Communication, Second Edition. Springer, 2016. DOI 10.1007/978-3-319-32783-9. Publikace je dostupná studentům a zaměstnancům VUT prostřednictvím digitální knihovny SpringerLink. (EN)
XIANG, W., ZHENG, K., SHEN, X.S. (Eds) 5G Mobile Communications. Springer, 2017. DOI 10.1007/978-3-319-34208-5. Publikace je dostupná studentům a zaměstnancům VUT prostřednictvím digitální knihovny SpringerLink. (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Odborná přednáška z oblasti komunikačních technologií.
2. Odborná přednáška z oblasti komunikačních technologií.
3. Odborná přednáška z oblasti komunikačních technologií.
4. Odborná přednáška z oblasti komunikačních technologií.
5. Odborná přednáška z oblasti komunikačních technologií.
6. Odborná přednáška z oblasti komunikačních technologií.
7. Zpracování časopiseckého článku, konzultace.
8. Zpracování časopiseckého článku, konzultace.
9. Zpracování časopiseckého článku, konzultace.
10. Zpracování časopiseckého článku, konzultace.
11. Zpracování časopiseckého článku, konzultace.
12. Zpracování časopiseckého článku, konzultace.
13. Prezentace a ohodnocení.

Cíl

Cílem předmětu je (a) seznámit studenty s nejmodernějšími technikami a trendy v oblasti bezdrátových a mobilních komunikačních systémů, (b) rozvinout schopnost studentů porozumět odbornému cizojazyčnému textu a (c) podpořit jejich prezentační dovednosti.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EKT magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor